CAO 1608: nieuwe systeemsalaristabel

Wij hebben een nieuwe systeemsalaristabel toegevoegd t.b.v. de CAO Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie. De nieuwe tabel heet:

1608 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie

De initiële bedragen in deze tabel zijn die per 2022-7M (inclusief WML-aanpassing).

We hebben deze tabel gekoppeld aan systeem CAO-model 1608 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie.

Opmerkingen