CAO 1646: loontabel per 1 juli 2022

Op 01-09-2022 hebben we de schaalbedragen per 1 juli 2022 uit de nieuwe CAO toegevoegd. Je dient dit met een TWK-correctie te verwerken. Tevens is de naam van de tabel gewijzigd in 'Rijk CAO'. 

De reden voor het nu pas toevoegen van de nieuwe bedragen is de volgende bepaling op p.1 van het CAO-akkoord (als document bijgevoegd);

De loonafspraken per 1 juli 2022 komen in september 2022 met terugwerkende kracht tot
uitbetaling; ook voor werknemers die sinds 1 juli 2022 uit dienst zijn getreden.

Opmerkingen