CAO 2948 (VVT): mantelovereenkomst Loyalis

Vanuit Cao 2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg is een mantelovereenkomst met Loyalis afgesloten. Deze bestaat uit 3 onderdelen. Onderstaand worden deze beschreven, inclusief de inrichting in Nmbrs.

  1. Herverzekering ‘derde WW-jaar’ vanaf 1 oktober 2022. Er is voor gekozen om de samenwerking met SPAWW te beëindigen. In plaats van de PAWW-regeling geldt per 1 oktober 2022 voor iedere werkgever in de sector de regeling 'Inkomensaanvulling WW'. In Nmbrs hebben wij daarom in branche 2948 per 2022-10M (4W: P11 / W40) de PAWW-regeling op 0% en standaard gedeactiveerd gezet en de nieuwe regeling 'Inkomensaanvulling WW' standaard actief gezet. Verschillen met de Paww-regeling: de premie bedraagt 0,126% (Wn) en de medewerkers betalen niet tot AOW‑leeftijd premie, maar tot 2 jaar daarvóór. De eindleeftijd is daarmee niet te bepalen, aangezien de AOW-leeftijd flexibel is en per medewerker kan verschillen. Daarom is de eindleeftijd voor deze regeling op 'tot 65' gezet. Indien voor een deelnemer de premie eerder stopt dan kan deze op '0' worden gezet. Let op: als op medewerkersniveau ooit is afgeweken van de bedrijfsinstelling voor de PAWW-regeling, dan dien je deze mogelijk handmatig bij de medewerker(s) te deactiveren.
  2. WGA-hiaat verzekering vanaf 1 januari 2023. De nieuwe WGA-hiaatverzekering is bedoeld voor arbeidsongeschikte (ex)-werknemers met een WGA-uitkering van het UWV. De terugval in inkomen  wordt via deze regeling tot minimaal 70% van het salaris aangevuld. Er is voor gekozen deze verzekering in te laten gaan per 1 januari 2023. In Nmbrs zal hiervoor dan ook per 2023 een regeling beschikbaar zijn. De premie bedraagt 0,274% (Wn). Deze regeling zal standaard inactief staan, omdat voor werkgevers die momenteel al een lopende WGA-hiaat verzekering voor hun werknemers hebben de ‘eerbiedigende werking’ geldt: de huidige verzekering blijft van kracht maar wordt op het eerst mogelijke moment beëindigd. De systeemregeling kan handmatig worden geactiveerd.
  3. Inloopdekking op de WGA-hiaatverzekering vanaf 1 maart 2020. De dekking van de WGA-hiaatverzekering per 1 januari 2023 gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020. Alle (ex)-werknemers die op of na die datum ziek zijn geworden en als gevolg van arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering ontvangen, hebben (alsnog) aanspraak op een WGA-hiaat aanvulling vanuit de mantelovereenkomst. Voor deze regeling dient m.i.v. 2023 premie te worden betaald. In Nmbrs zal ook hiervoor per 2023 een regeling beschikbaar zijn (standaard actief, want de 'eerbiedigende werking' geldt hier niet). De premie bedraagt 0,12% (Wn).

De totale premie bedraagt daarmee 0,520%. Onderdeel van de cao-afspraken is dat die premie voor rekening van de medewerker komt. De premie voor het inlooprisico was daarvan echter geen onderdeel. ActiZ en de vakbonden hebben dan ook afgesproken dat werkgevers per 1 maart 2023, maar uiterlijk per 1 januari 2024 met een passende oplossing komen om de werknemers daarvoor te compenseren.
Wij zullen, indien nodig, de daaruit voortvloeiende wijzingen in Nmbrs verwerken.

Opmerkingen