Aangepaste branches per 2023

De komende tijd zijn wij druk bezig om de systeembranches gereed te maken voor 2023. Hieronder vallen de volgende 2 werkzaamheden:

  • doorvoeren van de wijzigingen die vermeld staan in dit nieuwsbericht; en
  • aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe premieoverzichten. 

Wij kunnen een branche pas aanpassen als de betreffende pensioen- en/of sociale fondsen de premieoverzichten bekendgemaakt hebben. Indien je beschikt over documentatie (premieoverzichten / kerncijfers) van een of meer van onderstaande branches, dan kun je deze via een ticket naar ons toesturen. Alvast bedankt!

Let op:

  • Eigen branches dienen zelf overgezet te worden naar het nieuwe jaar.
  • Eenmalige CAO-uitkeringen dienen (door de klant) zelf ingevoerd te worden.
  • Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde branche inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
Status Betekenis
A Branche is aangepast en gecontroleerd.
A (OV) De branche is aangepast en gecontroleerd, maar sommige premies (bijv. Sociaal Fonds) zijn nog onder voorbehoud.
C Branche is aangepast maar nog niet intern gecontroleerd. Er kan in 2023 worden gerund, maar we adviseren om e.e.a. goed na te lopen.
! Branche is overgezet, hoewel nog niet alle parameters bekend zijn. Er kan in 2023 worden gerund, maar een TWK-correctie kan op een later tijdstip noodzakelijk zijn.
NO Deze branche wordt niet overgezet, zie dit artikel 

 

Nr. Naam Status Laatste correctie (omschrijving) Laatste correctie (datum)
1000 IKB A    
1200 PAWW A    
230 ABP (Hoger Beroepsonderwijs) A    
216 ABP (Overheid provincies gemeenten en waterschappen) A    
232 ABP (Overig) A    
231 ABP (Voortgezet Onderwijs) A    
235 ABP (Wetenschappelijk Onderwijs) A    
244 ABP (Energie- en Nutsbedrijven) A    
228 Kunsteducatie (ABP) A    
246 Werk en (re)integratie A    
202 Agrarisch (Bedrijfsverzorging) A

Aanp. looncodes

05-01

203 Agrarisch (Bloembollengroothandel) A Aanp. looncodes 05-01
204 Agrarisch (Bos en Natuur) A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

205 Agrarisch (Dierhouderij) A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

206 Agrarisch (Glastuinbouw) A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

207 Agrarisch (Groenvoederdrogerijen) A Aanp. looncodes 05-01
208 Agrarisch (Hoveniersbedrijf) A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

209 Agrarisch (Groen, Grond en Infrastructuur) A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

210 Agrarisch (Open Teelten) A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

211 Agrarisch (Paddenstoelenteelt) A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

212 Agrarisch (Rundveeverbetering) => hernoemd naar CRV A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

239 Agrarisch (Tuinzaadbedrijf) A

Aanp. looncodes

Arbo min/max

05-01

11-01

213 Agrarisch (Varkensverbetering) A Aanp. looncodes 05-01
45 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie A Aanp. looncodes 05-01
229 Molenaars Bedrijfspensioenfonds A UC3060 toegevoegd 18-01
220 Apotheken A    
7 Architectenbureaus A    
8 Bakkersbedrijf A WGA-gat 0,2740% 11-01
173 Banden- en Wielenbranche A    
217 Beroepsgoederenvervoer over de weg A    
11 Beroepsvervoer (Taxi) A    
12 Beroepsvervoer (Besloten Bus) A    
71 Orsima A    
2000 PKB A    
238 Beveiligingsbranche (Evenementen en Horeca) A    
14 Beveiligingsbranche (Particulier) A

Max. jaaruren nu o.b.v. 13 X 144 = 1872 (bron)

PAWW 0,15% Wn

11-01

 

23-01

156 Bouw (Baksteenindustrie) A    
152 Bouw (Bouw en Infra) A    
153 Bouw (Dakbedekkingsbedrijven) A Eindleeftijd WGA-gat 23-01
154 Bouw (Geen CAO) A    
150 Bouw (Hellende Daken) A    
157 Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen) A    
155 Bouw (Natuursteenbedrijf) A    
167 Bouw (Pensioenbouw) A    
159 Bouw (Timmerindustrie) A    
174 Bouw (UTA-Bouwbedrijf) A    
160 Bouw (Zelfstandige in Natuursteen) A    
168 Afbouw (CAO-Personeel) A    
180 Afbouw (UTA-Personeel) A    
219 Afbouw (Zelfstandige) A    
17 Bouwmaterialen, Handel in A    
214 Betonindustrie A    
51 Houtverwerkende Industrie A UC2190 in grondslag 11-01
185 HISWA (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) A

UC2190 in grondslag

PAWW standaard uit

11-01

25-01

42 Glas (Vlakglas) A    
15 Binnenscheepvaart A van loonaangifte- naar gem. gewerkte uren 12-01
30 Detailhandel (Levensmiddelenbedrijf) A    
19 Detailhandel (AGF) A UC3063 toegev. 09-01
162 Detailhandel (Ambulante Handel) A    
21 Detailhandel (Bloemen en Planten) A    
22 Detailhandel (Boekhandel & Kantoorvakhandel) A    
118 Detailhandel (Geluids- en Beelddragers) A    
20 Detailhandel (Dibevo NPMB-VMN) A    
23 Detailhandel (Doe-Het-Zelfbranche) A    
24 Detailhandel (Drogisterijbranche) A    
25 Detailhandel (Elektrotechnisch) A    
115 Detailhandel (Fotografische Artikelen) A    
121 Detailhandel (Kringloopbranche) A    
112 Detailhandel (Lederwaren en Reisartikelen) A    
28 Detailhandel (Retail Non-Food) A    
116 Detailhandel (Muziekinstrumenten en Bladmuziek) A    
136 Detailhandel (Schoentechniek) A    
34 Detailhandel (Slijterijen) A    
114 Detailhandel (Tabaksartikelen) A    
119 Detailhandel (Verf en Behang) A    
37 Detailhandel (Vis) A    
2 Detailhandel (Wonen) A    
33 Detailhandel (Optiekbedrijven) A    
172 Detailhandel (Algemeen) A    
38 Drankindustrie en Groothandel in Dranken A    
77 Schoen- en Lederwarenindustrie A    
191 Groothandel in Textiel en Aanverw.Art. A    
62 Kappersorganisatie Fusion NO    
111 Detailhandel (Kappersbedrijf) A    
79 Detailhandel (Slagersbedrijf) A    
234 Fysiotherapeuten A    
46 Groothandel in Levensmiddelen A

UC3039 weer toegev.

LC1201+1210 toegev.

18-01

19-01

1 Grafimedia A    
215 Groothandel Bloemen en Planten A % Wg/Wn ongewijzigd  
170 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit A    
270 Groothandel in aardappelen A    
221 Groothandel in Eieren A    
222 Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf A Franchise 18-01
236 Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf A    
237 Verf en Drukinkt C Max. €76847 (OV) 25-01
76 Reisbranche A    
241 Kunststof- en rubberindustrie A    
227 Herwinning grondstoffen A   25-01
49 Horeca (KHN) A    
123 Horecagilde (NHG) A    
103 Contractcateringbranche A    
198 Huisarts in Dienstverband (Hidha) A

Franchise bij AOP

EJU 2,7%

12-01

18-01

125 M&T (Carrosseriebedrijf) A

Sociale regelingen (incl. RVU)

19-01
127 M&T (Goud- en Zilvernijverheid) A Sociale regelingen (incl. RVU) 19-01
128 M&T (Isolatiebedrijf) A Sociale regelingen (incl. RVU) 19-01
129 M&T (Metaalbewerkingsbedrijf) A Sociale regelingen (incl. RVU) 19-01
130 M&T (Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf) A Sociale regelingen (incl. RVU) 19-01
134 M&T (Scheepsbenodigdhedenhandelaren) A Sociale regelingen (incl. RVU) 19-01
171 M&T (Tankstations en Wasbedrijven) A Sociale regelingen (incl. RVU) 19-01
126 M&T (Technisch Installatiebedrijf) A Sociale regelingen (incl. RVU) 19-01
242 M&T (Metalektro) A WIA-excedent: 'Franchise na PT%' geactiveerd 16-01-2023
69 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven A    
184 Orgelbouwbedrijf A    
84 Tentoonstellingsbedrijven A    
50 Houthandel A    
190 Notariaat A    
225 Openbaar Vervoer A    
186 Openbare Bibliotheken C Franchise, WN-premie 01-02
74 Pluimveeverwerkende Industrie A FCB en VVU ongemaximeerd SV-loon 09-01
95 Vleeswarenindustrie A    
96 Vleessector A    
44 Gemaksvoedingsindustrie A    
201 PNO Media A    
131 Bioscoopbedrijf A    
75 Recreatie A    
179 Schilders (CAO-Personeel) A    
176 Schilders (Ing. CAO Vakkracht) A    
177 Schilders (Ing. UTA Vakkracht) A    
175 Schilders (UTA-Personeel) A    
178 Schilders (Zelfstandigen) A    
78 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf A    
183 Technische Groothandel A    
85 Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie A    
65 Textielverzorging A EJU op 5,33% gezet 12-01
87 Uitzendkrachten (ABU) A    
88 Uitzendkrachten (NBBU) A    
89 Uitzendkrachten (NVUB) A    
224 Waterbouw A Premieaanpassing 18-01
97 Sociaal Werk A Aanp. min. vak.geld & EJU 09-01
135 Kinderopvang A    
195 Jeugdzorg A Aanp. min. vak.geld 09-01
188 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) A    
196 Ziekenhuizen A    
169 Gehandicaptenzorg A    
2948 Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg A WGA-hiaat: geen max. 18-01
133 Tandartsassistenten ANT A    
132 Tandartsassistenten NMT A    
243 VVV A    
181 Kraamzorg A    
149 Toneel en Dans (hernoemd) A    
2143 Nederlandse podia (nieuw) A    
2994 Nederlandse Poppodia en -festivals (nieuw) A    
979 Museum CAO A    
233 Kunsteducatie A OAK-premie 0,55% 19-01
52 Huisartsenzorg A

Eindleeftijd AP aangep.

Premie SSFH 0,7% => teruggedraaid op:

09-01

11-01

16-01

151 Sport A    
245 Tandtechniek A Aanp. min.vak.geld 09-01
199 Veterinaire sector A    
220 Apotheken A    
182 Woondiensten A    
80 Zoetwarenindustrie A    

Opmerkingen