CAO's 2143 en 2994: nieuwe systeembranches

Dit betreft bedrijven die gekoppeld zijn aan systeembranche 0149 | Kunst en Cultuur (Algemeen).

Tot nu toe waren de pensioenregelingen voor CAO's 2143 | Nederlandse Podia en 2994 | Nederlandse poppodia en -festivals geïntegreerd in branche 0149 | Kunst en Cultuur (Algemeen). In CAO's 2143 en 2994 zijn echter een andere premieverdeling voor de OP-premie en een andere eindejaarsuitkering van toepassing dan in CAO 1577 | Toneel en Dans. Daarom hebben wij per 1-2023 aparte systeembranches voor deze CAO's aangemaakt:

  • 2143 | Nederlandse Podia
  • 2994 | Nederlandse poppodia en -festivals

Deze branches bevatten beide een OP- en een AP-regeling; branche 2143 bevat ook een regeling voor het Sociaal Fonds (branche 2994 afhankelijk van de CAO-afspraken mogelijk in een later stadium). De OP- en AP-regelingen verschillen op de volgende punten van de regelingen in branche 0149:

  • de OP-regeling heeft een andere premieverdeling, namelijk 38,9% (Wn) en 61,1% (Wg);
  • geen eindejaarsuitkering (branche 2994)
  • een eindejaarsuitkering van 1,65% (branche 2143).

Branche 0149 is vanaf 2023 exclusief bedoeld voor CAO 1577 | Toneel en Dans. Voor bedrijven vallend onder CAO 1577 verandert er niets. Je dient een bedrijf dat valt onder CAO 2143 of 2994 vanaf 2023 zelf aan een van de nieuwe branches te koppelen.

Opmerkingen