Metalektro: eenmalige uitkering

In de nieuwe CAO voor de Metalektro (p.17) is sprake van een eenmalige uitkering vanaf 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024. 

mceclip2.png

mceclip3.png

Overhevelen van een (vast) bedrag aan pensioenpremie van medewerker naar werkgever is nauwelijks in te richten. Wel is het mogelijk om maandelijks een bedrag van €60 (naar rato van PT%) uit te betalen. Ons inziens is het effect voor de medewerker hetzelfde. Wij hebben hiertoe per 2022-12M (4W: P13 / W49) de volgende regeling aangemaakt:

18 | Eenmalige uitkering

Dit is een jaarregeling met de huidige periode als basisperiode voor de berekening. Deze regeling bevat behalve looncode 1000 ook enige urencodes, zodat hij ook voor oproepkrachten kan worden gebruikt.

De regeling staat standaard uitgeschakeld, omdat wellicht ook andere oplossingen (bijv. via een looncode) denkbaar zijn die mogelijk al door klanten worden toegepast. Als je de regeling wilt gebruiken dan kun je deze op bedrijfs- of medewerkersniveau activeren.

Opmerkingen