Update NL 15-02-2023

Zojuist is de update van 15-02-2023 afgerond.

Verbeteringen

Nieuwe gebruikersinterface voor (Mijn) taakdashlets

Naast de taakomschrijving en vervaldatum laat dashlet 'Mijn taken' nu zien aan welke medewerker en bedrijf een taak is gekoppeld en bevat het een link naar de workflow waar een taak deel van uitmaakt.
Dashlet 'Taken' van een medewerker toont nu aan wie de taak is toegewezen. Bovendien is het mogelijk om een taak toe te voegen via het '+'-icoontje (mits de gebruiker voldoende rechten heeft). En tenslotte is ook de manier waarop de taken worden gepresenteerd verbeterd, om de mogelijke interactie met andere taken te accentueren.

Het veld IndSchriftArbov in de loonaangifte wanneer de status van een schriftelijk contract wijzigt gedurende een 4 weken cyclus

Voor bedrijven met een 4 weken verloning en waarbij een schriftelijk contract is gewijzigd creëerden we voorheen een loonaangifte op basis van de laatste invoer. We hebben dit gecorrigeerd en gebruiken nu de laatste geldige invoer in de historie voor de eerste week binnen de 4 weken cyclus.

Uurloon bij 'Berekend onafgerond' wanneer de medewerker een 0-rooster heeft

We hebben de kwestie opgelost waarbij een medewerker een 0-rooster heeft en bij rekenmethode ‘Berekend onafgerond’. Het uurloon wordt hierbij nu op dezelfde manier berekend als bij rekenmethode ‘Berekend’.

[SOAP API] Einde levensduur v2.1

Soap API v2.1 wordt na vandaag geblokkeerd en is dan niet meer beschikbaar.

[REST API] Gewijzigde calls

De volgende calls zijn gewijzigd:

  • Get employee list => velden 'initials' en 'firstNameInFull' toegevoegd aan object EmployeeBasicInfo
  • Get employees history => velden 'initialen' en 'firstNameInFull' toegevoegd aan object BasicInfo, object PartnerInfo toegevoegd
  • Get an employee => velden 'initialen' en 'firstNameInFull' toegevoegd aan object BasicInfo, object PartnerInfo toegevoegd
  • Create employee => velden 'initialen' en 'firstNameInFull' toegevoegd aan object BasicInfo, object PartnerInfo toegevoegd
  • Update employee personal info => velden 'initialen' en 'firstNameInFull' toegevoegd aan object BasicInfo, object PartnerInfo toegevoegd
  • Get employees functions history => filter op werknemerId toegevoegd

Opmerkingen