Update NL 22-03-2023

Zojuist is de update van 22-03-2023 afgerond.

Verbetering

Urenreservering overschrijven op medewerkersniveau

Een urenreservering met als instelling ‘Fulltime urensaldo / jaar (alleen roosteruren)’ kan nu op medewerkersniveau worden overschreven.

Opgeloste bugs

Niet toegewezen payroll workflow niet zichtbaar

Na de lancering van de nieuwe taaktoewijzingsfunctionaliteit voor de payroll workflow (zie deze update notes) bleek dat payroll workflow-taken niet zichtbaar waren op bedrijfsniveau als ze niet aan een specifieke gebruiker waren toegewezen. Dit is opgelost, zodat alle taken, ook de niet-toegewezen, nu zichtbaar zijn in dashlet Payroll workflow takenlijst op bedrijfsniveau.

Overzicht Loonaangifte per periode (jaarwerk) toont geen AOF en WKO

In het jaarwerk-overzicht Loonaangifte per periode waren de AOF-premies en de WKO-opslag niet zichtbaar. Met deze update hebben we dit opgelost.

SVW-tabel: AOF-premie standaard hoog

Bij het initieel aanmaken van de SVW-instellingen van een bedrijf was voorheen voor de AOF-premie standaard optie 'hoog' geselecteerd. Vanaf nu is er geen standaardwaarde meer geselecteerd,  zodat je zelf dient te bepalen of de de 'lage' of 'hoge' optie gehanteerd wordt.

Geen foutmelding, geen journaalpostenexport

Tijdens het aanmaken van een journaalpostenexport werd, in geval van incorrecte instellingen, geen foutmelding meer getoond; de export werd eenvoudigweg niet aangemaakt. Hierdoor was onduidelijk wat er aan de hand was. Nu laten we weer een foutmelding zien.

Opmerkingen