CAO 21 (Beroepsgoederenvervoer): SOOB-inhouding Wn

Mogelijk heb je vanuit de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) een brief ontvangen m.b.t. de Wn-bijdrage voor de SOOB-premie. N.a.v. een uitspraak van de Kennisgroep van de Belastingdienst dient de Wn-bijdrage voor de SOOB-premie met terugwerkende kracht per 1-2023 ten laste te komen van het bruto- i.p.v. het nettoloon.

Wij hebben op 12-06-2023 de Wn-bijdrage voor de SOOB-premie aangepast, zodat deze nu ook meetelt in grondslagen 10007 | Belast (Tabel) en 10009 | SVW (Tabel). Je dient dit met een TWK-correctie per 1-2023 te verwerken. Hoe je een TWK-run kunt forceren beschrijven we in dit kennisbankartikel.

Opmerkingen