Update NL 20-09-2023

Zojuist is de update van 20-09-2023 afgerond.

Nieuwe functionaliteit

Suggesties (automatische) intrekking(en) bij waarschuwing 'verschil in collectief deel' in loonaangifte

Wij voeren een controle uit op het moment dat een loonaangifte wordt aangemaakt met een correctie die één of meer periodes bevat. Voor de gecorrigeerde tijdvakken controleren wij of medewerkers (unieke combinatie van BSN en IKV-nummer), die voor die specifieke periode(s) naar de Belastingdienst zijn gestuurd, nog aanwezig zijn in het collectieve deel van de loonaangifte. Als wij constateren dat er een verschil is met betrekking tot het SV-loon, dan wordt de loonaangifte aangemaakt met een melding die je waarschijnlijk al kent: ‘Waarschuwing verschil in collectief deel’. Je kunt dan op de pop-up klikken voor meer details.

Nieuw in deze pop-up is een melding dat intrekkingen nodig zijn. Als je op deze melding klikt ga je naar een gloednieuwe pop-up, die voorgestelde intrekkingen toont. Er is ook een nieuwe intrekkingsknop. Naast de reeds bestaande pijl, die je nog kunt gebruiken voor handmatige intrekkingen, staat een nieuwe pijl met daaronder het woord 'auto'. Beide leiden je naar dezelfde pop-up met voorgestelde intrekkingen. Je kunt deze intrekkingen controleren en kiezen wat je wilt intrekken. Je kunt er ook voor kiezen om alle gegeven suggesties in één keer in te trekken. Deze intrekkingen voegen wij vervolgens automatisch toe aan de loonaangifte.

Let op: Bij loonaangiftes die deze waarschuwing hebben en die vóór de update van 20-09-2023 zijn aangemaakt, tonen wij geen voorgestelde intrekkingen. Je kunt de reeds aangemaakte loonaangifte verwijderen en opnieuw aanmaken om de voorgestelde intrekkingen te zien.

Nieuwe tabbladen op medewerkersniveau

In de vorige update notes kondigden we dit al aan, en nu is het live: een grote verbetering m.b.t. de tabbladen op medewerkersniveau. Die hebben allemaal (behalve het dashboard en tabblad Loonstroken) een nieuwe naam gekregen én veel dashlets zijn naar een ander tabblad verhuisd.

Waarom hebben we dit gedaan?
Nmbrs heeft de afgelopen jaren vele geweldige functionaliteiten gebouwd, maar na verloop van tijd hadden we zoveel dashlets dat het steeds lastiger werd om te vinden wat je nodig had. Onderzoek wees uit dat een nieuwe navigatiestructuur het voor onze gebruikers eenvoudiger en begrijpelijker zou maken. Deze nieuwe structuur op medewerkersniveau is meer gericht op functionaliteit dan op categorieën.

Een paar voorbeelden:

  • 'Overzichten' heet nu Rapporten, en heeft geen eigen tab meer. Alle Rapporten op medewerkerniveau zijn te bereiken via het menu in de co-pilot. 
  • De overzichten 'Loonstroken per periode' en 'Loonstroken per run' staan onder het kopje Loonstroken in het menu in de co-pilot.
  • 'Documenten medewerker' is van Algemeen naar Documenten gegaan;
  • 'Document ondertekenen' is van HR naar Documenten gegaan;
  • 'Verlof' is van HR naar Verlof / Verzuim gegaan;
  • 'Ouderschapsverlof' is van Dienstverband naar Verlof / Verzuim gegaan.

Ook kun je alles waar je als gebruiker rechten toe hebt nog steeds toevoegen aan je home-pagina.

Wil je nog meer ontdekken? Kijk dan in Nmbrs en volg de kleine rondleiding die we voor je hebben klaargezet.

Verbeterd

Keuze startdatum loonheffingskorting in formulier Eerste werkdag

Vanaf nu kunnen medewerkers direct in het formulier Eerste werkdag aangeven vanaf welke datum zij de loonheffingskorting willen laten toepassen. Deze gekozen datum wordt gebruikt voor het genereren van het document loonheffingskorting. Voorheen werd de eerste dag van de huidige bedrijfsperiode gebruikt als 'toepassen vanaf'-datum. Wij hebben dit aangepast n.a.v. deze wens op onze community.

Overgang voor formulieren die in behandeling zijn
Eerste werkdag-formulieren die op het moment van deze update nog op goedkeuring wachten kunnen op de oude manier worden verwerkt (met de eerste dag van de huidige bedrijfsperiode) óf ter revisie aan de medewerker worden teruggestuurd. Voordat de medewerker het formulier opnieuw indient wordt haar/hem gevraagd de startdatum op te geven.

Bijgewerkte system user templates

Met de combinatie van nieuwe navigatie en de stamkaart zijn enige grote veranderingen doorgevoerd op medewerkersniveau. Om het maximale uit de nieuwe mogelijkheden te halen, hebben we de system user templates Administrator (met debiteurenbeheer), General Manager Payroll & HR, HR Manager, enz. bijgewerkt.

Kopieer onze system templates naar je eigen omgeving, gebruik ze als voorbeeld, of verbeter ze nog verder om optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe medewerkersniveau!

Opgelost

Loonaangifte: veld <PrLnUfo> niet gevuld als tabelloon 0 of lager is

Bij een bedrijf dat onder een sector in de reeks 61-66 valt kun je de UFO-instelling op medewerkersniveau inschakelen. Als dat het geval is en je gebruikt een looncode (bijvoorbeeld 1399) die geen grondslag is voor 10009 | SVW (tabel) of 10010 | SVW (BT), dan klopte de loonstrook wel maar de loonaangifte niet.

Opmerkingen