Update NL 02-10-2023

Zojuist is de update van 02-10-2023 afgerond.

Verbeterd

Schriftelijk contract ja/nee toegevoegd aan HR-workflow 'Hernieuwen contract'

N.a.v. deze wens op onze community hebben wij het veld 'schriftelijk contract' toegevoegd aan de HR-workflow 'Hernieuwen contract'.

Overgang voor formulieren die in behandeling zijn
Formulieren voor contractvernieuwing die op het moment van deze update nog op goedkeuring wachten kunnen op de oude manier worden verwerkt (met standaardwaarde 'Nee' voor een schriftelijk contract) óf ter revisie aan de medewerker worden teruggestuurd. Voordat de medewerker het formulier opnieuw indient wordt haar/hem gevraagd om Ja of Nee te selecteren.

Tabblad Loonstroken wordt getoond indien gemachtigd

Met de nieuwe tabbladstructuur werd het tabblad Loonstroken in sommige gevallen niet getoond, namelijk als de gebruiker niet gemachtigd was voor de onderdelen Loonstroken per periode/run en Proforma. Na de update van vanavond controleert Nmbrs of de gebruiker gemachtigd was voor tabblad Loonstroken. Zo ja, dan wordt dat getoond. Indien de gebruiker (nog) geen rechten heeft voor de Loonstroken per periode/run en Proforma, dan wordt in de 'co-pilot' (het hamburgermenu) alleen de interactieve loonstrook getoond.

Importsheet

  • Het is vanaf nu onmogelijk om een auto van de zaak zonder startdatum te importeren, om te voorkomen dat er incorrecte gegevens worden gecreëerd.
  • De waardes in het importsheet voor 'Bijtellingspercentage' waren niet meer actueel. Nu wel, en daarmee is het mogelijk om alle waardes te selecteren die ook in de gebruikersomgeving bestaan.
  • Als je vanaf nu een auto van de zaak importeert, dan vullen wij de gegevens via API automatisch in, net zoals we dat in de gebruikersomgeving o.b.v. het kenteken van de auto doen.
  • De waardes in het importsheet voor 'Reden einde dienstverband' waren niet meer actueel. Nu wel, en daarmee is het mogelijk om alle waardes te selecteren die ook in de gebruikersomgeving bestaan.

Nieuwe runcontrole bij afwijkende contracturen

We hebben een nieuwe runcontrole toegevoegd: "Contracturen wijken af van roosteruren". Deze waarschuwing wordt geactiveerd als contracturen <> roosteruren en roosteruren <> 0.

Opgelost

Gewerkte uren en vaste gewerkte uren op verschillende plekken

De gewerkte uren en de vaste gewerkte uren stonden op verschillende plekken op de overzichtspagina resp. de detailpagina (bij klikken op 'meer...'). Ze staan nu op beide pagina's in dezelfde volgorde.

Opmerkingen