Minimumuurloon i.c.m. salaristabellen

Vanaf 2024 geldt geen minimum periodeloon meer, maar een minimum uurloon. Wij hebben over dit onderwerp een uitvoerig blog gepubliceerd, waarmee hopelijk veel vragen worden beantwoord.

Specifiek voor de systeemsalaristabellen in Nmbrs geldt het volgende.

 1. Systeemtabel 1 | Minimumloon wordt niet meer bijgewerkt voor 2024, omdat dit een tabel met maand-, 4W- en weekbedragen is. In plaats daarvan creëren wij een extra optie 'Minimum uurloon' in het dashlet Salaris op medewerkersniveau, waarmee kan worden aangegeven dat een medewerker op WML-niveau verdient. Nmbrs berekent vervolgens vanuit het het WM(J)L-uurloon het bijbehorende maand-, 4W- of weekloon.
 2. In systeemsalaristabellen met tredes op of onder het WML-niveau per 1-2024 hanteren wij voor de berekening van de maandbedragen de volgende methode:
  [WM(J)L-uurloon] x [maanduren volgens CAO]
  In de meeste CAO's geldt een rooster van 36, 38 of 40 uur per week. In sommige gevallen geldt een afwijkend aantal uur per week of een specifiek aantal jaaruren; de berekening zal dan daarop gebaseerd worden.
  4W- en weekbedragen berekenen wij rechtstreeks vanuit het uurloon, o.b.v. 52 weken per jaar.
  Dit leidt tot de volgende standaard tredebedragen.
      36 uur per week   38 uur per week   40 uur per week  
    uur maand 4W week maand 4W week maand 4W week
  15j 3,98 620,88 573,12 143,28 655,37 604,96 151,24 689,87 636,8 159,2
  16j 4,58 714,48 659,52 164,88 754,17 696,16 174,04 793,87 732,8 183,2
  17j 5,24 817,44 754,56 188,64 862,85 796,48 199,12 908,27 838,4 209,6
  18j 6,64 1035,84 956,16 239,04 1093,39 1009,28 252,32 1150,93 1062,4 265,6
  19j 7,96 1241,76 1146,24 286,56 1310,75 1209,92 302,48 1379,73 1273,6 318,4
  20j 10,62 1656,72 1529,28 382,32 1748,76 1614,24 403,56 1840,8 1699,2 424,8
  21j e.o. 13,27 2070,12 1910,88 477,72 2185,13 2017,04 504,26 2300,13 2123,2 530,8
 3. Let op: bovenstaande bedragen zijn de minimale maandbedragen die op de loonstrook komen. Als de medewerker echter, op grond van haar of zijn leeftijd, voor het hogere WM(J)L-maandbedrag in aanmerking komt, dan wordt het maandbedrag op dezelfde manier berekend als bij gebruik van de optie 'Minimum uurloon':
  262 werkdagen x [uren per dag vanuit bedrijfsrooster] x [WM(J)L-uurloon] / 12 maanden
 4. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een interpretatie van de nieuwe wet is en dat ook andere interpretaties mogelijk zijn. Indien je van mening bent dat een andere interpretatie de voorkeur verdient, dan kun je handmatig een salarisbedrag ingeven of hiervoor een eigen salaristabel creëren.

Opmerkingen