Nmbrs-aanpassingen 2024

Met de update van dinsdag 12 december is het mogelijk gemaakt om de jaarwissel uit te voeren en is tevens het jaar 2024 beschikbaar gemaakt. Het is nog niet mogelijk om een run uit te voeren in 2024, dit gebeurt met de update van 20 december. Ook zullen de juiste loonheffingtarieven dan beschikbaar zijn voor 2024.

Daarnaast worden de salaristabellen en de branches de komende periode bijgewerkt naar de waarden voor 2024. Zie voor meer informatie over de jaarwissel, salaristabellen en branches onderstaande artikelen:

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd bedraagt in 2024 67 jaar.

Alleenstaande ouderenkorting

Per 2024 mogen werkgevers de alleenstaande ouderenkorting toepassen bij medewerkers. Indien dit gewenst is, kan op medewerkersniveau, in het loonheffingen dashlet, het vinkje 'alleenstaande ouderenkorting' aangezet worden.

Werkkostenregeling

Voor 2024 is het percentage van de werkkosten 1,92% t/m een fiscaal loon van €400.000. Boven de €400.000 is dit 1,18%.

Wijziging kilometer- en thuiswerkvergoeding

Per 2024 is de waarde van de kilometervergoeding verhoogd naar €0,23 en van de thuiswerkvergoeding naar €2,35 per dag. Als Nmbrs-instellingen worden gebruikt, worden de waardes automatisch bijgewerkt naar de nieuwe waardes per 2024. Dit geldt voor het reiskostendashlet, maar ook voor de looncodes.

Het is mogelijk om hiervan af te wijken op bedrijfsniveau of per loonmodel. Als dit nu ook al het geval is, dan zullen de huidige instellingen niet overschreven worden.

CAO-codes

De volgende cao-codes hebben een einddatum gekregen:

 • 27 (Mortel en Transportondernemingen, vallen deels onder cao-code 4212)
 • 1045 (Thuiszorg, vallen onder cao-code 2948)

Minimumuurloon

Vanaf 2024 geldt geen minimum periodeloon meer, maar een minimumuurloon. Het minimumuurloon wordt als een nieuw salaristype geselecteerd in de salarisinstellingen van de werknemer. Meer informatie hierover lees je hier. Achtergrondinformatie over de gemaakte keuzes staat in deze blogpost.

Als het salaris van de werknemer één van de instellingen hieronder is, dan wordt in de jaarwissel wizard een nieuwe salarisinstelling in 2024 gemaakt met minimumuurloon:

 • Systeem salaristabel 1 minimumloon. Deze is vanaf 2024 niet meer beschikbaar.
 • Bruto fulltime salaris gelijk aan minimumloon, gebaseerd op periodetype en leeftijd
 • Bruto uurloon gelijk aan minimumloon, gebaseerd op fulltime rooster en leeftijd
 • Hetzelfde geldt ook voor BBL medewerkers

Als voorbeeld: een medewerker is 21 jaar en heeft een bruto fulltime salaris van 1995,-. Het bedrijf heeft een maandverloning. Als de actie is geselecteerd, dan zal deze medewerker per 2024 omgezet worden naar het minimumuurloon.

De schalen van salaristabellen die het minimumloon volgen hebben wij aangepast naar de waarde van het fulltime periodeloon op basis van de nieuwe minimumuurloonberekening. Het gevolg hiervan is dat de uurlonen bij maandverloningen te "hoog" zijn. In het volgende artikel lees je daar meer over.

Netto betaling per run

In 2023 en eerder werden betalingen altijd berekend per periode. Als een run meerdere periodes had, dan werden positieve en negatieve betalingen met elkaar verrekend in het SEPA-bestand. Deze manier van werken had 3 nadelen:

 1. Negatieve kasbetalingen werden niet altijd correct verrekend met positieve bankbetalingen, waardoor werknemers te veel uitbetaald konden krijgen.
 2. Als je te veel geld aan loonbeslag had betaald, en dat met een correctie had verbeterd, maar deze negatieve betaling kon niet volledig verrekend worden met een positieve betaling aan loonbeslag in dezelfde run, dan werd het teveel betaalde loonbeslag niet in latere runs verrekend.
 3. Je kon de waarden in rapport looncomponenten niet gebruiken om te bepalen hoeveel geld er per bank of per kas zou worden betaald, omdat de verrekening niet in de salarisrun werd gemaakt, maar in het betaalbestand.

Vanaf 2024 worden betalingen per run berekend. Dit wordt gedaan door voor iedere periode te bepalen wat er betaald zou moeten worden en dat te verminderen met bedragen die al in eerdere runs over die periode zijn betaald. Niet-verrekende bedragen gaan mee naar de volgende run. Bovenstaande 3 problemen zijn hiermee opgelost. Zie dit artikel voor meer uitleg.

30%-regeling: maximum vergoeding

Naast een minimum fiscaal loon kan vanaf 2024 ook een maximum 30%-vergoeding worden ingevuld. In de jaarwissel wizard 2023 → 2024 staat de optie om, voor werknemers die een 30%-regel minimum fiscaal loon gedefinieerd hebben, het maximum in te vullen.

Wijzigingen in het UPA-bericht

Nieuw veld <TotPersReg>
Per 2024 komt er een nieuw veld in de UPA met een telling van het aantal natuurlijke personen dat deelneemt aan een regeling. Er wordt gekeken naar het aantal deelnemende werknemers op basis van unieke voorkomens van betrokken BSN’s en bij het ontbreken van het BSN een telling van het unieke voorkomen van het personeelsnummer.

Nieuwe code soort verlof
Per 2024 komt er een nieuwe code soort verlof bij, namelijk OLZ: Onbetaald langdurend zorgverlof. In Nmbrs kun je deze vinden onder grondslag 10128. Deze wordt per 2024 toegevoegd aan looncode 3720.

Wijzigingen in de loonaangifte

In de loonaangifte wordt per 2024 het veld <IndVakBn> aangepast naar <IndDeelnTijdspf>. Dit veld wordt gevuld met een J of een N, afhankelijk van of de medewerker deelneemt in het Tijdspaarfonds.

Andere jaarlijkse aanpassingen

Naast al het bovenstaande worden op de achtergrond ook nog vele andere aanpassingen gedaan, zoals het bijwerken van:

 • Alle loonbelastingtabellen naar de nieuwe waardes per 2024;
 • Systeeminstellingen (SV max, sectorpremies, % wn-verzekeringen, minimumloon, feestdagmodel, enz.)
 • LIV-criteria;
 • XSD voor aangiftes.

Tenslotte worden er ook nog kleine verbeteringen doorgevoerd, die alleen per begin van het jaar mogelijk zijn. Klanten die hierom hebben gevraagd zullen hierover via het lopende ticket worden geïnformeerd.

Opmerkingen