Loonaangifte verzenden voor twee bedrijven met één LH-nummer

Let op de loonaangiften en verloningstijdvakken:

Welke loonaangiften en verloningstijdvakken worden ondersteund?

Wanneer u twee bedrijven heeft met één loonheffingnummer dient u in Visma Nmbrs slechts één LH-nummer aan te maken. U activeert ze dan beide en verzend slechts één aangifte nadat u voor beide bedrijven een run heeft gedraaid.

Onderstaande uitleg geeft een uitgebreide stap-voor-stap beschrijving van het inrichten van deze situatie.

Loonheffing instellingen bedrijf 1

Ga naar het tabblad Start op het bedrijfsniveau van bedrijf 1.

1. Klik in het dashlet Loonheffing.

2. Vul het LH nummer in, de overige gegevens en klik op Opslaan.

Loonheffing activeren bedrijf 2

1. Ga naar bedrijf 2.

2. Ga naar het tabblad Start.

3. Klik op meer in het dashlet Loonheffing.

Activeer

Activeer het LH-nummer van bedrijf 1, door deze aan te vinken.

Let op: Voeg geen nieuw nummer toe, maar gebruik het LH-nummer dat zojuist is aangemaakt bij het andere bedrijf.

Workflow instellingen

U dient de loonaangifte slechts één keer in, u dient de acties voor de loonheffing voor één van de bedrijven dus uit te schakelen. Bij het andere bedrijf laat u deze aan staan.

Ga naar het tabblad instellingen van een van de bedrijven en klik op meer in het dashlet Workflow instellingen.

Loonaangifte actie deactiveren

Klik op de actie Loonaangifte aanmaken.

Actief uitvinken

Vink Actief uit.

 

Run bedrijf 1

Run het bedrijf zonder de acties voor het inzenden van de aangifte, wanneer alle mutaties zijn ingevoerd.

Run bedrijf 2

Ga naar het bedrijf met de inzending loonaangifte.

1. Run het bedrijf.

2. Klik op de actie Loonaangifte aanmaken.

Creëer loonaangifte

Klik op Creëer loonaangifte.

De aangifte voor beide bedrijven is nu aangemaakt. Dit kunt u eventueel controleren aan de waardes in de loonaangifte (zie dashlet Loonaangifte).

Loonaangifte verzenden

Klik op Loonaaangifte verzenden en verzend deze op de reguliere manier.

De aangifte voor beide bedrijven is nu verzonden.

Opmerkingen