Meerdere losse correcties binnen een bepaald jaar verwerken in de loonaangifte

Het is pas mogelijk om een losse correctie in te sturen, nadat alle loonaangiften gedaan zijn in een bepaald jaar. Een losse correctie kan over een geheel jaar of over een bepaald (aantal) tijdvak(ken) gemaakt worden.

Let op: indien een bedrijf in het huidige jaar een einddatum heeft, dan is het ook niet meer mogelijk om een (losse) correctie in een voorgaand jaar aan te maken (je krijgt de foutmelding: "Specified argument was out of the range of valid values"). Verwijder in dat geval tijdelijk de einddatum, creëer vervolgens de correctie en voeg tenslotte de einddatum weer toe.

In het onderstaand overzicht zie je dat er na tijdvak december 2014 (volgnummer 32) nog drie losse correcties zijn ingediend op verschillende data (volgnummers 34 / 36 / 40).

De Belastingdienst 'kent' maar één correctie. Elke losse correctie overschrijft dan ook die van daarvoor. Dus als naar aanleiding van de correctie met volgnummer 34 reeds € 3022 is betaald - en de correctie met volgnummer 36 had inhoudelijk geen veranderingen qua betalingen-, dan wordt het totaal generaal weer als volgt weergegeven € 3022. 

Opmerkingen