Pensioeninhouding bij uitbetaling vakantiegeld & vakantieuren na einde dienstverband

Indien een medewerker uit dienst gaat worden in sommige gevallen het vakantiegeld en de openstaande verlofuren een maand later uitbetaald. In dat geval wordt nooit een pensioeninhouding berekend, ook al telt deze uitbetaling (vakantiegeld en/of uitbetaalde vakantieuren) mee in de grondslag van de brancheregeling. Aangezien de medewerker dan niet meer in dienst is worden namelijk geen gewerkte dagen en uren berekend, waardoor geen pensioenpremie kan worden ingehouden.

De oplossing hiervoor is om het vakantiegeld en de openstaande vakantieuren uit te betalen in de laatste periode dat de medewerker in dienst is. Dit kun je via een correctie doen, zodat voor deze uitbetaling toch een aparte loonstrook wordt gecreëerd en deze ook apart in het ClieOpbestand komt. Dit artikel beschrijft hoe je dat kunt verwerken.

Opmerkingen