Pensioeninhouding bij uitbetaling vakantiegeld & vakantieuren na einde dienstverband

Wanneer een medewerker uit dienst gaat is het soms gebruikelijk dat het vakantiegeld en de openstaande verlofuren een maand later worden uitbetaald. Wanneer dit wordt gedaan in combinatie met een pensioeninhouding, wordt het pensioen niet berekend wanneer deze uitbetaling meetelt in de grondslag. Dit is omdat de medewerker dan niet meer in dienst is. Er worden dan geen gewerkte dagen en uren berekend. De pensioeninhouding kan dan ook niet plaats vinden.

De oplossing hiervoor is om het vakantiegeld en de openstaande vakantieuren uit te betalen in de laatste periode dat de werknemer werkzaam is. Dit kunt u met een correctie invoeren, waardoor er hiervoor toch een aparte loonstrook wordt gemaakt en deze betaling ook apart op de ClieOp wordt gezet. Hiervoor draait u eerst de periode waarin de werknemer uit dienst gaat zonder de uitbetaling vakantiegeld en de uitbetaling van vakantieuren. Vervolgens voert u met terugwerkende kracht de uitbetaling vakantiegeld en vakantieuren in. U kunt dan de correctie run verwerken.

Meer informatie over het verwerken van een correctie, vindt u op deze pagina.

Wanneer u het vakantiegeld en de vakantieuren op bovenstaande wijze verwerkt, zal er over het vakantiegeld en de uitbetaalde vakantieuren wel pensioen berekend worden. Wanneer u de loonstroken per run bekijkt, zullen hier dan twee loonstroken staan over dezelfde periode.

Let op: Dit is uiteraard alleen van toepassing bij de branchregelingen waar het vakantiegeld en de uitbetaalde vakantieuren meetellen in de grondslag voor de brancheregeling.

De reservering zet u eerst bij de medewerker op Geen betaling. Deze wordt dan niet uitbetaald wanneer de medewerker uit dienst gaat.

Geef vervolgens de uitdienstdatum van de medewerker aan in het dashlet Dienstverband middels de knop Uitdienst.

Geef hier de laatst gewerkte dag in en klik op Opslaan.

Draai de loonrun van deze maand waarin de medewerker uit dienst gaat.

Zet de periode weer terug naar de periode waarin de medewerker uit dienst ging.

U kunt nu alle instellingen opnieuw invoeren. Onderstaande manier is een manier om dit te vwerken, uiteraard kan dit ook op andere manieren zoals het handmatig invoeren van alle componenten.

Verwijder de uitdienstdatum.

Zet de betaalwijze van de reservering weer aan.

Meld de medewerker nu uit dienst middels de wizard.

Geef de datum van de laatste werkdag in, dit is dezelfde datum als u eerst had ingevoerd.

Kies voor de optie om de verlofuren uit te betalen.

Draai een TWK-only.

Wanneer u nu in de salarisdocumenten kijkt of in het dashlet Loonstroken per run, staan er twee loonstroken. Zijn laatste loonstrook met het reguliere salaris en de loonstrook met de uitbetaling vakantiegeld en vakantieuren met een inhouding van het pensioen.

Opmerkingen