Medewerker in dienst melden met terugwerkende kracht

Wanneer u een medewerker met terugwerkende kracht in dienst meldt, dient u dit te doen in een voorgaande periode.

Let op: gebruik niet de wizard om deze medewerker toe te voegen in de huidige periode.

 

Zet het bedrijf terug naar de periode wanneer de medewerker in dienst was gekomen en zet het systeem in de onbeveiligde modus.

Nu kunt u de medewerker toevoegen door gebruik te maken van de wizard.

Het is belangrijk dat alle gegevens van deze medewerker in de juiste periode worden toegevoegd, het is anders later niet mogelijk om deze medewerker te verwerken in de loonrun. Om te controleren wanneer bepaalde gegevens zijn toegevoegd, kunt u altijd in de dashlets bij de Historie kijken.

 

In het historie staat de begindatum vermeld vanaf wanneer deze gegevens in het systeem staan. De datum die hier staat dient dus op zijn vroegst de maand te zijn waarin de medewerkers in dienst kwam.

Medewerker verkeerd ingevoerd

Wanneer u de medewerker al heeft ingevoerd in de huidige periode, ziet het scherm in een vorige periode er zo uit. U ziet hier dat er geen salaris is toegevoegd, geen NAW gegevens, geen loonheffing instellingen etc. Het is dus niet mogelijk om het dienstverband terug te zetten, omdat alle instellingen van de medewerker pas in een latere periode zijn gekoppeld.

Wanneer u dit toch heeft gedaan, zijn er twee mogelijkheden om dit te corrigeren:

1. Alle gegevens met terugwerkende kracht invoeren. U voert dus met terugwerkende kracht alsnog alle gegevens in per dashlet.

2. De medewerker verwijderen en opnieuw invoeren. De medewerker verwijdert u via medewerker beheer op tabblad Instellingen en vervolgens voert u de medewerker opnieuw in, in de voorgaande periode zoals hierboven beschreven.

Medewerker in dienst melden in periode voor de eerste periode van het bedrijf.

Wanneer een werknemer in een periode in dienst is gekomen die voor de eerste periode van het bedrijf ligt (bijvoorbeeld wanneer je de administratie hebt overgenomen) kun je deze werknemer in de eerste periode van het bedrijf in dienst melden.

Hierna kun je het dienstverband en contract verwijderen en opnieuw aanmaken met een indienstdatum in het verleden.

Meer informatie over het verwijderen van het contract kun je in dit artikel vinden: Hoe een contract te verwijderen?

Opmerkingen