Pensioenaangifte aanmaken & verzenden voor accountants

Let op: Voordat u een pensioenaangifte verzend, moet u de pensioen export instellingen invoeren. Raadpleeg hiervoor de tutorial via deze link.

Workflow

Ga naar het tabblad Workflow.

1. Selecteer activiteiten: Pensioen export.

2. Klik op Verversen.

3. Voor alle witte blokjes moet nog een export worden gemaakt. Klik op het driehoekje achter de naam van het bedrijf waravoor u de pensioenaangifte wilt aanmaken en verzenden.

Pensioenaangifte aanmaken

Klik op het blokje achter Pensioen export.

Creëer Pensioen export

Pensioenaangifte verzenden

Klik op het blokje rechts van Pensioenaangifte verzenden.

Verzend

Selecteer Verzend en klik op Verzend.

Opmerkingen