Pensioenaangifte aanmaken & verzenden

Let op: Voordat je een pensioenaangifte kunt verzenden dien je de pensioenexportinstellingen in te voeren. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Loonopdracht

1. Ga naar het tabblad Loonopdracht op bedrijfsniveau en klik eventueel op het driehoekje linksboven om de actielijst open te klappen:

2. Klik op het witte blokje met het pijltje achter Pensioen export.

Creëer Pensioenaangifte

Vervolgens worden het exportformaat, de normale periode en eventueel de TWK-periode(s) getoond waarvoor de pensioenaangifte gecreëerd wordt:

 

Controleer pensioenaangifte (let op: geldt alleen voor UPA-exportformaten)

Klik op doorgaan; het volgende scherm toont informatie over het wel of niet geldig zijn van de gegevens die in de export komen. Als de gegevens geldig zijn dan toont dit scherm groene blokjes:

 

Als daarentegen ongeldige gegevens in de export zouden komen, dan laat dit overzicht een of meerdere rode blokjes zien, met de reden waarom de gegevens als ongeldig worden beschouwd:

Corrigeer de gegevens alvorens je de export aanmaakt. In dit voorbeeld dient het adres van de medewerker te worden toegevoegd. Zo niet dan leidt dit tot een ongeldige aangifte:

Creëer pensioenaangifte

Door op de knop Creëren te klikken wordt de export aangemaakt. Als dit gebeurd is ziet dat er zo uit:

Verzend pensioenaangifte

Klik op het envelopje () achter de zojuist gecreëerde aangifte of klik in de workflow op het blokje achter Pensioenaangifte verzenden:
 

Kies vervolgens voor Verzend (of desgewenst Markeer als verzonden, als je de aangifte niet daadwerkelijk versturen wilt) en klik op Verzend:

Opmerkingen