Kostenverdeling: urencode toevoegen

Door het toekennen van een uurcomponent aan een kostenplaats/kostendrager wordt de procentuele kosten verdeling voor de journaalpost opnieuw berekend op basis van het totaal van gewerkte uren. Uren die niet meetellen als gewerkte uren kunnen niet worden toegekend.

Kostenverdeling aan een urencode toevoegen

  1. Klik om een urencode toe te voegen.
  2. Selecteer de gewenste urencode.
  3. Vul het aantal uur in.
  4. Selecteer hier om een kostenverdeling toe te voegen.
  5. Selecteer de gewenste kostenplaats.
  6. Selecteer de gewenste kostendrager.

Kostenverdeling aan een urencode importeren.

Bij het importeren van kostenverdeling kan onder 'Code' het urencomponent worden toegevoegd, zoals te zien is in onderstaand screenshot. Onder 'Waarde' kunnen de uren worden ingevuld.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk