Kostenplaatsen en kostendragers instellen of verwijderen

Binnen Nmbrs kan je meerdere kostenplaatsen en kostendragers aanmaken. In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen.

 

Hoe maak ik kostenplaatsen en kostendragers aan?

Kostenplaatsen en kostendragers kan je aanmaken op bedrijfsniveau. Via de instellingen navigeer je naar de optie 'Kostenplaatsen'. Kies hier voor 'Kostenplaats toevoegen'. Hetzelfde geldt voor kostendragers.

Screenshot_6.png

 

Hoe koppel ik kostenplaatsen en kostendragers bij medewerkers?

Open bij de betreffende medewerker het dashlet 'Kostenplaats'. Door te kiezen voor 'Kostenplaats wijzigen' kan je een kostenplaats kiezen en koppelen bij de medewerker. Wanneer je kiest voor 'nieuwe kostenplaats' zal er een nieuwe kostenplaats op bedrijfsniveau worden aangemaakt. Let op: deze wordt niet gekoppeld bij de medewerker.


Debiteurnummer.gif


Het percentage 100% is standaard ingevuld; druk op het '+' teken achter het percentage om het toe te voegen. Deze kostenplaats moet je eerst opslaan alvorens je een twee kostenplaats instelt (tegen een ander percentage). 

kostenplaats.gif


Ook is het mogelijk om kostenplaatsen en dragers te importeren voor meerdere medewerkers tegelijkertijd. Het volgende artikel legt uit hoe je dit doet: Kostenplaatsen importeren 

Kan ik de kostenplaatsen en kostendragers ook in de journaalposten zien?

 Via de salarisdocumenten zijn er journaalposten per kostenplaats/drager beschikbaar. Door in het dashlet op 'Zichtbare documenten wijzigen' te klikken, kan je deze journaalposten selecteren. Ze worden dan zichtbaar in de salarisdocumenten.

Screenshot_7.png

Wanneer je graag een splitsing per medewerker/kostenplaats/drager wilt zien, kan je hiervoor het 'Rapport Journaalposten' gebruiken.

Screenshot_8.png

 

Hoe verwijder ik kostenplaatsen en kostendragers?

Een kostenplaats kan je verwijderen op bedrijfsniveau. In bepaalde gevallen kan je een kostenplaats niet verwijderen. Hieronder zijn de situaties beschreven:

1. Gekoppeld aan een medewerker

Oplossing:
Via het rapport journaalposten kan je snel achterhalen bij welke medewerker een kostenplaats of drager is gekoppeld. Ga vervolgens naar de betreffende medewerker. Controleer of je in de juiste periode bent en open eventueel het slotje. Kies voor 'Kostenplaats wijzigen' en verwijder middels het kruisje.

verwijderen.gif

  

2. Gekoppeld is aan een loon-/urencomponent op medewerkersniveau

Oplossing:
Wijzig of verwijder de kostenplaats bij de loon- of urencode op medewerkersniveau. Hierna kan je de journaalposten herberekenen via de bedrijfsinstelingen. De kostenplaats en/of drager is dan niet meer opgenomen in de journaalposten.

Kostenplaats_looncomponent.png

Opmerkingen