Ziekte verwerken op loonstrook (wachtdagen / wachturen)

Afhankelijk van de situatie kan ziekte op verschillende manieren in Nmbrs verwerkt worden. Let op met het wettelijk minimumloon, het salaris wordt niet automatisch aangepast mocht je onder het wettelijk minimumloon uitkomen.

Bij medewerkers zonder rooster kunnen ziekte-uren ingevoerd worden die tegen een bepaald percentage van het basis uurloon uitbetaald worden. Hiervoor kan bijvoorbeeld urencode 3170 gebruikt worden. Deze voer je in het dashlet Extra Uren/Dagen in.

Let op: je kunt voor medewerkers zonder rooster geen urencodes gebruiken die het salaris verlagen.

Voorbeeldberekening periodesalaris bij medewerker zonder rooster:

 

 

Bij medewerkers met een rooster kunnen twee verschillende manieren gebruikt worden:

  1. Via een looncode: op looncode 1070 kan het bedrag aan ziektegeld ingevoerd worden, waarna Nmbrs automatisch het brutoloon verlaagt. Bij bijvoorbeeld een medewerker met een salaris van 3000,- die de hele maand ziek is, hetgeen tegen 70% uitbetaald moet worden, kan 2100,- ingevoerd worden. Het hele salaris wordt dan op 0 gezet en alleen het ziektegeld wordt uitbetaald. Indien de medewerker 1/3 maand ziek is geweest kan 700,- ingevoerd worden op looncode 1070, waardoor 2000,- salaris wordt uitbetaald en 700,- ziektegeld. Dit voer je in het dashlet Looncomponenten in.
  2. Of, indien een medewerker niet de volledige periode ziek is, via een urencode: op bijvoorbeeld urencode 3070 kunnen de ziekte-uren positief ingevoerd worden in het dashlet Extra Uren/Dagen. Nmbrs zal dan automatisch het salaris verlagen met de 100% waarde van het aantal ingevoerde uren en deze tegen 70% uitbetalen als ziektegeld.
    Let op: bij het invoeren van de werkelijke 
    ziekte-uren kan een hoger of lager bedrag aan ziekengeld berekend worden dan de bedoeling is, omdat medewerkers met een vast salaris betaald krijgen op basis van de gemiddelde uren en niet de werkelijke uren. Dit zal dus voorkomen bij maandverloningen.

Conclusie: bij een volledige maand ziekte dien je in Nmbrs geen gebruik te maken van de urensoorten, maar dient dit periodesalaris op de output-looncode (bijvoorbeeld L1070) van de betreffende urencode (bijvoorbeeld U3070) geboekt te worden.

Voorbeeldberekening periodesalaris bij medewerker met rooster:

Om tot het periodesalaris te komen uit bovenstaand voorbeeld van € 2229,63 gaat de berekening als volgt:

Er zijn 60,80 ziekte-uren verwerkt tegen 70% met een uurloon van (oorspronkelijk) € 21,47 = 1305.37

Fulltime periodesalaris € 3535 - € 1305,37 = € 2229,29

Het ziekengeld wordt als volgt berekend 60,80 * € 21,47 = € 1305,37 * 70% = € 913,76

Wachturen ingeven

Verzuim
Wanneer de klant wachtdagen of wachturen toepast bij ziekte, kun je dit in Nmbrs met een urencode verwerken.
Je geeft hier het aantal wachturen op door een urencode negatief te boeken. De urencodes die je hiervoor kunt gebruiken zijn U3800 Inhouding wacht uren 100% en U3810 Inhouding wacht uren 100% N-B (netto uurloon 1)

Voor meer informatie over het toevoegen van een urencode aan het urenmodel klik hier. Je kunt dit artikel lezen vanaf 'naar de urentypes'.

 

Opmerkingen