Agrarische branche

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Agrarische branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 125 | Groenten- en Fruitverwerkende Industrie
 • 187 | Bos en natuur raam
 • 243 | Hoveniersbedrijf in Nederland
 • 245 | Tuinzaadbedrijven
 • 423 | Rundveeverbetering in Nederland
 • 634 | Bedrijfsverzorgingsdiensten Land- en Tuinbouw
 • 725 | Groen, Grond en Infrastructuur
 • 830 | Groenvoederdrogerijen; Grasdrogerijen
 • 892 | Varkensverbetering in Nederland
 • 1506 | Paddestoelen
 • 1841 | Bloembollen, Groothandel in - v/h bloembollenbedrijf
 • 1869 | Glastuinbouw
 • 1944 | Open Teelten
 • 1945 | Productiegerichte Dierhouderij

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0045 | Groenten- en Fruitverwerkende Industrie
 • 0202 | Agrarische Branche (Bedrijfsverzorging)
 • 0203 | Agrarische Branche (Bloembollengroothandel)
 • 0204 | Agrarische Branche (Bos en Natuur)
 • 0205 | Agrarische Branche (Dierhouderij)
 • 0206 | Agrarische Branche (Glastuinbouw)
 • 0207 | Agrarische Branche (Groenvoederdrogerijen)
 • 0208 | Agrarische Branche (Hoveniersbedrijf)
 • 0209 | Agrarische Branche (Groen, Grond en Infrastructuur)
 • 0210 | Agrarische Branche (Open Teelten)
 • 0211 | Agrarische Branche (Paddenstoelenteelt)
 • 0212 | Agrarische Branche (Rundveeverbetering)
 • 0213 | Agrarische Branche (Varkensverbetering)
 • 0239 | Agrarische Branche (Tuinzaadbedrijf)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 1869 | Glastuinbouw Loongebouw A
 • 1870 | Glastuinbouw Loongebouw B
 • 243 | Hoveniersbedrijf
 • 1944 | Open Teelten

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. Aangiftes over periodes vóór 2021 dienen handmatig te worden aangeleverd op de website van pensioenfonds Colland.

Inrichting

 • 40 contracturen per week

Op de volgende manier kan eenvoudig een medewerker met 40 contracturen in de week worden verwerkt.

 1. Maak op bedrijfsniveau een fulltime rooster aan van 38 uur per week.
 2. Vink bij de bedrijfsinstellingen optie 'toestaan Parttime percentage boven 100%' aan.
 3. Maak een verlofgroep aan, vul hier een fulltime verlofsaldo in gebaseerd op een werkweek van 38 uur en kies als afrondmethode voor de optie 'heel/half uur'.
 • Inhouding (ouderschaps-)verlof

Ouderschapsverlof kan ingericht worden met de volgende urencodes (UC): 3039, 3040 en 3042. UC 3039 en 3040 kunnen negatief opgegeven worden en resulteren op de loonstrook in looncode (LC) 1050. Hiermee worden de opgegeven uren meegenomen in de brancheberekening en verlaag je de premiegrondslag.

De situatie dat een werknemer de pensioenopbouw vrijwillig voortzet door Wg- en Wn-premie te betalen kan worden verwerkt via UC 3042, hetgeen op de loonstrook resulteert in LC 1052. Uren die negatief op deze UC worden opgegeven hebben geen invloed op de brancheberekening en verlagen de premiegrondslag niet. In combinatie met LC 5502 (inhouding werkgeversdeel pensioenpremie over het ouderschapsverlof) kan de werknemer pensioen blijven opbouwen. 

 • BTW over Sazas Arbo

Een aantal agrarische branches bevat een regeling voor het berekenen van BTW (21%) over de Sazas Arboregeling: '(Keuze) BTW over Sazas Arbo'.
Let op: premies van brancheregelingen worden altijd berekend over een grondslag en niet over de waarde van een premie. Om deze brancheregeling correct te laten rekenen dien je dan ook niet 21% in te geven, maar 21% van het premiepercentage dat geldt voor de Sazas Arboregeling. Voorbeeld: Wg-premie Sazas Arbo = 0,52%  =>  Wg-premie BTW over Sazas Arbo = 0,21 x 0,52 = 0,11%.

↓ Berekening

De pensioenregeling Colland Pensioen BPL regeling (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon voor de branche. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een minimum grondslag, een maximum grondslag en een franchise per dag. Deze bedragen worden berekend op basis van de gemiddelde gewerkte dagen afgerond naar boven (BPL dagen). Er wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op:
 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:
1. Grondslag (A): SV loon voor de branche
2. BPL parttime factor (B) (afronden op 4 decimalen): Werkelijk gewerkte uren werknemer / werkelijke fulltime rooster uren
3. Maximum grondslag (C): Maximum grondslag per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
4. Grondslag (D): Als C < A dan C, anders A
5. Franchise (E): Franchise per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
6. Grondslag (F): D - E
7. Minimum grondslag (G): Minimum grondslag per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
8. Toegepaste grondslag: Als F < G dan G, anders F.

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 •  SV loon voor de branche = 2000
 •  Gewerkte uren = 100
 •  Werkelijke Bedrijfsuren per periode = 159,6
 •  Maximum per uur = 26,59962
 •  Franchise per uur = 6,68078
 •  Minimum grondslag per uur = 1,194737

Stap

Berekening

Uitkomst

1.       Grondslag (A)

 

2000

2.       BPL (B)

100 / 159,6

0,6266

3.       Maximum grondslag (C)

26,59962*159,6*0,6266

2660,10

4.       Grondslag (D)

2000 < 2660,10

2000

5.       Franchise (E)

6,68078*159,6*0,6266

668,11

6.       Grondslag (F)

2000- 1112.56

1331,89

7.       Minimum Grondslag (G)

1,194737*159,6*0,6266

119,48

8.       Toegepaste grondslag

1331,89 > 119,48

1331,89

 

 

Opmerkingen