Beveiliging

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de beveiligingsbranche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, brancheregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 496 | Beveiliging particulier
 • 1264 | Beveiliging

Aanwezige brancheregelingen in Nmbrs®:

 • 0238 | Beveiligings Branche (Evenementen en Horeca)
 • 0014 | Beveiligings Branche (Particulier)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 496 | Particuliere beveiliging 
 • 497 | Particuliere beveiliging uurtabel 

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. Aangiftes over periodes vóór 2017 kunnen naar Centric (voorheen Syntrus Achmea) worden verstuurd.

↓ Berekening

De pensioenregeling Pensioenpremie (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op:

 • In dit artikel wordt uitgelegd waarom de berekening van het Pensioenfonds Particuliere Beveiliging kan afwijken van de berekening die Nmbrs® hanteert.
 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  - Fulltime salaris of parttime salaris/parttime percentage obv rooster
  - Uurloon * gemiddelde bedrijfsuren (afgerond op 2 decimalen)
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum grondslag (D): Maximum SV loon jaar (51976)
 4. Fulltime grondslag (E): Als C > D dan (D) anders (C)
 5. Franchise (F): 19014
 6. Fulltime grondslag per jaar (G): E - F
 7. Fulltime grondslag per periode (H): G/12
 8. Parttime percentage (I) (afronden op 4 decimalen):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke     bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 9. Periode grondslag: G * I 

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van een fulltime medewerker op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Vakantiegeld percentage = 8%
 • Maximum SV loon jaar = 51976
 • Jaarfranchise = 19014
 • Gemiddelde uren = 173,33
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):            2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =          25920
3. Maximum grondslag (D):     51976
4. Fulltime grondslag (E): 25920 < 51976 = 25920
5. Franchise     19014
6. Fulltime grondslag per jaar (G): 25920-19014 = 6906
7. Fulltime grondslag per periode 6906/12 = 575,50
8. Parttime percentage     100%
9. Periode Grondslag 575,50*1 = 575,50

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, vaste salaristoeslag en persoonlijke toeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro rata berekend. De periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®. 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk