Beveiligingsbranche

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Beveiligingsbranche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, brancheregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 496 | Particuliere Beveiliging
 • 3375 | Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche
 • 1264 | Veiligheidsdomein

Aanwezige brancheregelingen in Nmbrs:

 • 0014 | Beveiligingsbranche (Particulier)
 • 0238 | Beveiligingsbranche (Evenementen en Horeca)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 496 | Particuliere beveiliging 
 • 497 | Particuliere beveiliging (uur)

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. Pensioenaangiftes over periodes vóór 2020 dienen te worden aangeleverd via TKP Beveiliging en over periodes vóór 2017 via Centric (voorheen Syntrus Achmea).

Opmerking m.b.t. deze branche

Beveiligingsbranches i.c.m. 4-wekenbedrijven

Per 2021* hanteert het Pensioenfonds Beveiliging een andere berekening van het pensioengevend salaris (zie ook dit nieuwsbericht). Om die reden hebben wij per 1-2021 perioderegelingen voor deze branches toegevoegd, ter vervanging van de bestaande jaarregelingen. 

De premieberekening in Visma Nmbrs sluit voor 4-wekenbedrijven echter niet altijd aan bij de nota vanuit het Pensioenfonds Beveiliging. De reden is dat het Pensioenfonds standaard rekent met een jaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december, terwijl 4-wekenperiodes dikwijls niet precies samenvallen met die datums. Hierdoor kunnen wij de berekening niet in alle gevallen volgens de specificaties van het pensioenfonds maken. Dit geldt overigens ook voor andere payroll softwarebedrijven.

* Let op: 2020 was een overgangsjaar, waarin het Pensioenfonds al een semi-periodeberekening hanteerde, en wel op basis van een uurloon dat aan het begin van het jaar werd vastgesteld. Ook voor 2020 kon daardoor niet in alle gevallen een sluitende berekening worden gemaakt.

↓ Berekening

 De pensioenregeling Pensioenpremie (36 uur per week) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de periode grondslag. Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de medewerker gewerkte branche uren / bedrijf gemiddelde uren. Dit wordt ook gedaan voor parttimers met een rooster. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 
 • Beide branches bevatten aparte regelingen voor 38- en 40-urige werkweken. 

Rekenmethode:
1. Parttime percentage (A): branche uren medewerker / bedrijf gemiddelde uren
2. Grondslag (B): (Fulltime salaris) of (parttime salaris / A)
3. Periode grondslag (C): B + Vakantiegeld
4. Maximum grondslag (D): Maximum jaargrondslag / aantal perioden
5. Grondslag (E): Als C > D dan is de grondslag (D) anders is de grondslag (C)
6. Franchise (F): Jaarfranchise / aantal periodes
7. Fulltime grondslag (G): E - F
8. Parttime grondslag: G * A

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 36 uur en de volgende componenten:

 • Branche uren medewerker= 156 
 • Bedrijf gemiddelde uren= 156
 • Salaris= 2500
 • Vakantiegeld percentage= 8%*
 • Maximum jaargrondslag= 51976
 • Jaarfranchise= 12641,76
Stap Berekening   Uitkomst
1. Parttime percentage (A): 156 / 156 =     1
2. Grondslag (B):     2500
3. Periode grondslag (C): 2500 * 1,08 = 2700
4. Maximum grondslag (D):      51976 / 12 = 4331,33
5. Grondslag (E): 2700 < 4331,33      = 2700
6. Franchise (F): 12641,76 / 12 = 1053,48
7. Fulltime grondslag (G): 2700 - 1053,48 = 1646,52
8. Parttime grondslag: 1646,52 * 1 = 1646,52

 

Grondslag:
Voor de grondslag worden verschillende loon- en urencodes meegerekend. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Het parttime percentage van parttimers met een rooster wordt niet berekend op basis van het rooster. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de werkelijke gewerkte uren (Branche uren).

Opmerkingen