Zoetwarenindustrie

In dit artikel vind je welke brancheregelingen en welke CAO's worden ondersteund binnen de Zoetwarenindustrie branche. Ook lees je hoe deze brancheregeling wordt berekend in Nmbrs, hoe deze moet worden ingericht en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

  • 197 | Zoetwarenindustrie

 Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

  • 0080 | Zoetwarenindustrie

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

  • 197 | Zoetwarenindustrie

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. Voor pensioenaangiftes over periodes  vóór 2020 dien je bij de pensioenexportinstellingen 'Centric' te selecteren. Vervolgens kun je het XML-bestand van de pensioenaangifte vanuit Nmbrs downloaden en daarna handmatig uploaden in het werkgeversportaal van BPF Zoetwaren.

↓ Berekening

Let op: vóór 2020 was er sprake van een jaarregeling (regeling nr. 1 Pensioen (vervallen)). Vanaf 2020 is de branche aangepast naar een perioderegeling (regeling nr. 4 Pensioen (periode)

De pensioenregeling Pensioen (periode) (4) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de periodegrondslag. Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de medewerker gewerkte branche uren / bedrijf gemiddelde uren. Dit wordt ook gedaan voor parttimers met een rooster. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

  • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:
1. Parttime percentage (A): branche uren medewerker / bedrijf gemiddelde uren
2. Grondslag (B): (Fulltime salaris) of (parttime salaris / A)
3. Periode grondslag (C): B
4. Maximum grondslag (D): Maximum jaargrondslag / aantal perioden
5. Grondslag (E): Als C > D dan is de grondslag (D) anders is de grondslag (C)
6. Franchise (F): Jaarfranchise / aantal periodes
7. Fulltime grondslag (G): E - F
8. Parttime grondslag: G * A

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

  • Branche uren medewerker= 173,33
  • Bedrijf gemiddelde uren= 173,33
  • Salaris= 2500
  • Maximum jaargrondslag= 51976
  • Jaarfranchise= 12641,76

 

Stap Berekening   Uitkomst
1. Parttime percentage (A): 173,33 / 173,33    =     1
2. Grondslag (B):     2500
3. Periode grondslag (C): 2500 = 2500
4. Maximum grondslag (D):      51976 / 12 = 4331,33
5. Grondslag (E): 2500 < 4331,33      = 2500
6. Franchise (F): 12641,76 / 12 = 1053,48
7. Fulltime grondslag (G): 2500 - 1053,48 = 1446,52
8. Parttime grondslag: 1446,52 * 1 = 1446,52

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening tellen een aantal loon- en urencodes mee, zoals ploegentoeslag en onbetaald verlof. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

 

Opmerkingen