Horeca & Contractcatering

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Horeca. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 182 | Horeca- en Aanverwante Bedrijf
 • 1291 | Nederlands Horeca Gilde (Nhg Cao)
 • 750 | Contractcateringbranche

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0049 | Horeca (KHN)
 • 0123 | Horecagilde (NHG)
 • 0103 | Contractcateringbranche

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 18322 | Horeca
 • 184 | Horeca (uur)
 • 751 | Bedrijfscatering

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs wordt geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds. De loonaangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.

↓ Berekening

De pensioenregeling PH&C (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Dit is een perioderegeling, met als grondslag het SV-loon minus de eigen grondslag. Voor de berekening zijn een maximumgrondslag, een franchise en de VCR-methode van toepassing. Het parttime percentage wordt berekend op basis van werkelijk gewerkte uren. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden.

Rekenmethode:

1. Grondslag berekenen = SV-loon minus de eigen grondslag (A): 
2. Maximum grondslag per uur = Maximum grondslag per jaar/ aantal jaaruren
3. Maximum grondslag (B): Max loon per uur * totaal verloonde uren medewerker afgerond op 0 decimalen
4. Grondslag (C) is : als A kleiner is dan B en (B) als A groter is dan B
5. Uurfranchise bepalen: Jaarfranchise / Jaaruren
6. Periode franchise (D) is: Uurfranchise * werkelijke uren werknemer afgerond op 0 decimalen (zelfde uren als de loonaangifte)
7. Pensioengrondslag (E) is: Grondslag (C) - Periode franchise (D) 

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een salaris van € 2000,- op basis van een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 • Maximum jaargrondslag = 34486
 • Afgeronde verloonde uren medewerker = 165
 • Jaarfranchise = 10095
Stap Berekening    Uitkomst            
1. (A) SV-loon:      2000
2. Maximum grondslag per uur: 34486 / 1976 = 17,45243
3. (B) Maximum grondslag: 17,45243 * 165 = 2879,65
4. (C) Grondslag:      2000
5. Uurfranchise: 10095 / 1976 = 5,1088
6. (D) Periode franchise: 5,1088 * 165 = 842,95
7. (E) Pensioengrondslag: 2000 - 842,95 = 1157.05

Let op:

 • De werkelijke gewerkte uren worden afgerond op 0 decimalen, dit zijn de werkelijke uren die ook meegaan in de loonaangifte.
 • PH&C berekent de pensioenpremie op basis van de werkelijk gewerkte uren. Dit heeft tot gevolg dat bij parttimers en fulltimers de pensioenpremie maandelijks wisselt. Dit kan verschillen opleveren bij het nabouwen van deze branche vanuit een ander salarispakket.
 • Daarnaast hanteert PH&C een maximum aantal uren per jaar van 1976. Hoe dit aantal vervolgens verdeeld is over de periodes is niet van belang. Het kan dus zijn dat een medewerker in een bepaalde periode meer uren heeft gewerkt dan volgens het fulltime bedrijfsrooster. Al deze uren tellen mee voor de berekening, totdat het jaarmaximum van 1976 bereikt wordt.

Opmerkingen