Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1608 | Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie- Groothandel

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0221 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie 

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • De salaristabel(len) worden niet ondersteund

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen vanaf 2021 worden aangeleverd UPA PGB.

Pensioenaangiftes over periodes vóór 2021 dienen te worden aangeleverd via UPA AGH.

Pensioenexport instellingen (vóór 2020):

Vanuit Nmbrs® wordt er geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds. De aangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.

↓ Berekening

De pensioenregeling Basispensioenregeling Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris periode (A):
  (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren)
 2. Jaarsalaris (B): (A * aantal perioden) + Vakantiegeld
 3. Jaarsalaris (B) mag niet boven de maximum jaargrondslag uitkomen, anders is de maximum jaargrondslag (B)
 4. Jaargrondslag (C): B - Jaarfranchise
 5. Jaargrondslag (D): C / aantal perioden
 6. Parttime percentage (afronden op 4 decimalen) (E):
  • Fulltimers & parttimers met rooster: gemiddelde uren werknemer / gemiddelde bedrijfsuren
  • Uurloners & parttimers met extra uren: werkelijke uren werknemer / werkelijke uren bedrijf
 7. Maandgrondslag: D * E

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer en de volgende componenten:

 • Salaris  = 2000
 • Jaarmaximum = 34014
 • Jaarfranchise = 15874
 • Parttime percentage = 100%
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris periode (A):            2000
2. Jaarsalaris (B): 2000 * 12,96 =        25920
3. Jaarsalaris (B): 25920 < 34014        = 25920
4. Jaargrondslag (C): 25920 - 15874 = 10046
5. Jaargrondslag (D): 10046 / 12 = 837,17
6. Parttime percentage (F):   = 100%
7. Maandgrondslag: 837,17 * 1 = 837,17

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals Projecttoeslag, Ploegentoeslag en Sprongtoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk