AGH UPA

Hieronder leggen we uit hoe je het pensioenexportformaat UPA AGH koppelt aan je bedrijf. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is met betrekking tot de export naar AGH.

Pensioenexport koppelen aan een bedrijf

Om het pensioenformaat APG SPW in te stellen bij een bedrijf ga je naar het dashlet ''Pensioen exportinstellingen'' op bedrijfsniveau. Daar kun je een export formaat toevoegen door op de optie ''+ Pensioen Exportinstellingen'' te drukken:

Vervolgens kun je daar het formaat ''UPA AGH'' selecteren; je krijgt dan het volgende overzicht te zien: 

De volgende gegevens dienen ingevuld te worden.

  1. Telefoon: telefoonnummer van de contactpersoon.
  2. Naam leverancier: bedrijfsnaam van degene die verantwoordelijk is voor het versturen van het UPA-bericht. Dit is niet Nmbrs B.V. 
  3. Tijdvak: periodetype van de aangifte.

Sinds april 2018 is het ingeven van een Nummer Leverancier of Bedrijf relatienummer bij de pensioenexportinstellingen voor UPA AGH niet meer nodig, omdat deze gegevens automatisch door Nmbrs worden ingevuld. Daarom zijn deze velden ook niet zichtbaar bij het aanmaken of openen van de exportinstellingen voor UPA AGH.  

Branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Als vanuit AGH gevraagd wordt om januari of een andere periode opnieuw aan te leveren, dan kun je dit via een TWK-correctie vanaf januari of de gewenste periode realiseren. Je kunt de daadwerkelijke correcties naar het pensioenfonds versturen door de laatste export van het jaar te verwijderen, vervolgens opnieuw aan te maken en in te sturen. De correcties zullen dan in dit laatste bestand opgenomen zijn. Corrigeren van het pensioenexportbestand werkt op dezelfde manier als corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je een normale correctie-run kunt uitvoeren. 

Intrekken van nummer IKV

Wanneer een nummer IKV ingetrokken moet worden kunnen stap 6 & 7 in het volgende artikel gevolgd worden:

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk