AGH UPA

 Hieronder leggen we uit hoe je het pensioen export formaat UPA AGH koppelt aan je bedrijf. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is met betrekking tot de export naar AGH.

  • Pensioen export koppelen aan een bedrijf
  • Branches
  • Correcties
  • Intrekken van een IKV nummer

Pensioen export koppelen aan een bedrijf

Om het pensioen formaat UPA AGH in te stellen bij een bedrijf, moet je naar het dashlet ''Pensioen exportinstellingen'' op bedrijfsniveau. Daar kun je een export formaat toevoegen door op de optie ''+ Pensioen Exportinstellingen'' te drukken:

Vervolgens kun je daar het formaat ''UPA AGH'' selecteren; je krijgt dan het volgende overzicht te zien: 

De gegevens die je in de lege velden moet invullen zijn als volgt:

  1. Telefoon: Vul hier het telefoonnummer in van de contactpersoon.
  2. Naam leverancier: Vul hier de bedrijfsnaam in van degene die verantwoordelijk is voor het versturen van het UPA-bericht. Dit is niet Nmbrs B.V. 
  3. Tijdvak: Vul hier het periodetype van de aangifte in.

Let op: er is in april 2018 een aanpassing geweest rondom het inrichten van de Pensioen exportinstellingen: UPA AGH. Het invullen van een Nummer Leverancier of Bedrijf relatienummer is niet meer nodig. Daarom zijn deze velden ook niet zichtbaar bij het aanmaken/ openen van de export instellingen UPA AGH. Achter de schermen hebben we het nummer leverancier automatisch ingevuld, hierdoor hoeven klanten dit niet meer te doen.  

Branches

Dit pensioen export formaat geldt voor de volgende branches:

Correcties

Als er vanuit AGH gevraagd wordt om januari of een andere periode opnieuw aan te leveren dan kan je dit middels een TWK correctie vanaf januari of de gewenste periode uitvoeren. Hoe je de daadwerkelijk correcties dan kunt opsturen naar het pensioenfonds, is door de laatste export van het jaar te verwijderen, vervolgens opnieuw aan te maken en insturen; de correcties zullen dan in dit laatste bestand opgenomen zitten. Corrigeren van het pensioen export bestand werkt op dezelfde manier als de loonaangifte corrigeren.  Dit betekent dat je een normale correctie-run voor kunt uitvoeren. 

 Intrekken van IKV nummer

Wanneer er een IKV nummer ingetrokken moet worden, dan kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden: https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/236164988-Verkeerd-BSN-IKV-intrekken-

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk