Kappersbedrijf

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor het Kappersbedrijf. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 405 | Kappersbedrijf

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0111 | Detailhandel (Kappersbedrijf)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 405 | Kappersbedrijf A
 • 406 | Kappersbedrijf A

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover. 

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. Pensioenaangiftes over periodes vóór 2021 dienen te worden aangeleverd via UPA AGH.

↓ Berekening

De pensioenregeling Ouderdomspensioen / Partnerpensioen (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon na de branche minus de eigen grondslag. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een maximumgrondslag (het maximum SV loon) en er is geen franchise van toepassing. De VCR methode wordt toegepast. 

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden.  

Rekenmethode:

 1. Grondslag (A) = SV loon na de brancheregeling
 2. Parttime percentage (B):
  • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 3. Maximum Grondslag (C): Maximum SV loon * B
 4. Grondslag: Als A > C dan is de grondslag (C) anders (A)

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van de volgende componenten:

 • SV loon na de branche = 2000
 • Maximum SV loon = 4172
 • Parttime percentage = 100%
Stap Berekening   Uitkomst
1. SV loon na de branche (A):     2000
2. Parttime percentage (B):     100%
3. Maximum Grondslag (C): 4172 * 100%   4172
4. Periodegrondslag: 2000 < 4172 =    2000

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, persoonlijke toeslag en projecttoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Opmerkingen