ABP-branches

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de branches die vallen onder pensioenfonds ABP. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's (o.a.):

 • 468 | Energie- en Nutsbedrijven
 • 1471 Energie- en Nutsbedrijven GEO
 • 625 | Hoger Beroepsonderwijs
 • 1294 | Werken voor Waterschappen
 • 1646 | Rijk CAO
 • 1630 | Branche CAO Gemeenten
 • 1494 | Primair Onderwijs
 • 1188 | Voortgezet Onderwijs
 • 1536 | Nederlandse universiteiten
 • 429 | Kunsteducatie
 • 1345 | Sociale Werkvoorziening

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0244 | ABP (Energie- en Nutsbedrijven)
 • 0230 | ABP (Hoger Beroepsonderwijs)
 • 0216 | ABP (Overheid provincies gemeenten en waterschappen)
 • 0232 | ABP (Overig)
 • 0231 | ABP (Voortgezet Onderwijs)
 • 0235 | ABP (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • 0228 | Kunsteducatie (ABP)
 • 0246 | Werk en (re)integratie *

* Valt onder pensioenfonds PWRI, maar is qua inrichting en aanlevering identiek aan de ABP-branches.

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 1646 | Rijksambtenaren
 • 429 | Kunsteducatie

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via APG, met uitzondering van branche 0246 | Werk en (re)integratie: deze dient aangeleverd te worden via APG PWRI.

↓ Berekening

De pensioenregeling (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branches.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar).
 3. Vakantiegeld (C): B * 8%
 4. Eindejaaruitkering (D): B * 5% (met een minimum van € 150,-).
 5. Jaargrondslag (E): B + C + D
 6. Maximum Jaargrondslag E mag niet groter zijn dan jaarmaximum
 7. Jaar Pensioengrondslag (F): E - JaarFranchise
 8. Parttime percentage (G):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 9. Pensioengrondslag: (F / aantal periode jaar) * G

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Jaarmaximum = 100000
 • Jaarfranchise = 12650
 • Parttime percentage = 100%
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12 =     24000
3. Vakantiegeld (C) 24000 * 0,08 = 1920
4. Eindejaaruitkering (D) 24000 * 0,05 = 1200
5. Jaargrondslag (E) 24000 + 1920 + 1200  = 27120
6. Jaargrondslag (B): 27120 < 100000 = 27120
7. Jaar Pensioengrondslag (F: 27120 -  12650 = 14470
8. Parttime percentage (G):     100%
9. Pensioengrondslag: (14470 / 12) * 1      = 1205,83

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, vaste salaristoeslag en persoonlijke toeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

Medewerker werkt meer dan 100%

Ook als een medewerker meer dan 100% werkt dient over maximaal 100% pensioen berekend te worden. Voor een correcte verwerking hiervan i.c.m. een jaarregeling doe je het volgende:

 1. vul het rooster met de uren conform een werkweek van 100%;
 2. geef de overige gewerkte uren als 'vaste uren' in het dashlet Extra uren/dagen bij de medewerker in. Het is hierbij van belang dat je deze uren boekt op een urencode die niet tot de grondslag van de branche behoort, zodat deze uren niet worden meegenomen in de pensioenberekening.

Op pagina Instellingen (Masterniveau) kun je onder Systeem Salarisinstellingen => Branches nagaan welke urencodes in de grondslag van de betreffende Nmbrs systeembranche staan.

 

Opmerkingen