Particuliere Kaaspakhuisbedrijf

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor het Particuliere Kaaspakhuisbedrijf. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 306 | Particuliere Kaaspakhuis

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0222 | Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 306 | Kaaspakhuis Particulier

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen vanaf 2021 worden aangeleverd via UPA PGB. Pensioenaangiftes over periodes in 2020 dienen te worden aangeleverd via UPA AGH.

Voor pensioenaangiftes over periodes vóór 2020 geldt dat vanuit Nmbrs geen koppeling met het pensioenfonds wordt ondersteund. De aangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.  

↓ Berekening

De OP/NP-regeling bestaat uit twee onderdelen, die hieronder puntsgewijs worden beschreven.

 • Pensioenpremie Wn (brancheregeling 1):

  • Alleen werknemersdeel (2021: 1,75%)

  • Geen franchise

  • Niet gekoppeld aan het UPA-bestand

 • Pensioenpremie (brancheregeling 2):

  • Werknemersdeel (2021: 1,17%)

  • Werkgeversdeel = totale premie minus beide Werknemersdelen (2021: 23,2 - 1,75 - 1.17 = 20,28%)

  • Wel franchise

  • Wel gekoppeld aan het UPA-bestand

Opmerkingen

 • Beide regelingen hanteren dezelfde grondslag en hebben het pensioenmaximum als max. jaarbedrag.
 • In het UPA-bestand ontbreekt het premiedeel van brancheregeling 1. Omdat PGB de premie zelf berekent leidt dit niet tot problemen. De premieberekening over het werknemersdeel wordt correct uitgevoerd op de loonstrook.
 • De berekening van het werkgeversdeel zal niet helemaal correct zijn, waardoor de bedragen in de journaalpost niet helemaal zullen aansluiten bij de factuur van PGB. Berekening voor het werkgeversdeel (cijfers 2021): 0,2320 x PG - (PGL x 0,0175) - (PG x 0,017), waarbij PG = pensioengrondslag en PGL = pensioengevend loon.

De regeling Pensioenpremie (2) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise (alleen bij de werkgeversregelingen) en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren)
 2. Jaarsalaris (B): (A * aantal perioden) + Vakantiegeld
 3. Jaarsalaris (B) mag niet boven de maximum jaargrondslag uitkomen, anders is de maximum jaargrondslag (B)
 4. Jaargrondslag (C): B / aantal perioden
 5. Parttime percentage (afronden op 4 decimalen) (D):
  • Fulltimers & parttimers met rooster: gemiddelde uren werknemer / gemiddelde bedrijfsuren
  • Uurloners & parttimers met extra uren: werkelijke uren werknemer / werkelijke uren bedrijf
 6. Maandgrondslag: C * D

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 36 uur en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Jaarmaximum = 34014
 • Gemiddelde uren = 156
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):            2000
2. Jaarsalaris (B): 2000 * 12,96 =        25920
3. Jaarsalaris (B): 25920 < 34014        = 25920
4. Jaargrondslag (C): 25920 / 12 = 2160
5. Parttime percentage (D): 156 / 156 = 1
6. Maandgrondslag: 2160 * 1 = 2160

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals project-, ploegen- en sprongtoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

Opmerkingen