Berekening van de branche is niet correct

Als de de berekening van de branche niet correct is kan dit verschillende oorzaken hebben. Hieronder worden de meest voorkomende oorzaken besproken, en oplossingen aangeboden: 

  1. De berekeningsmethode om de branche na te rekenen klopt niet
  2. De branche instellingen zijn niet correct
  3. Loon- of urencode telt niet mee in de grondslag van de branche

1. De berekeningsmethode om de branche na te rekenen klopt niet

Oorzaak
Om de branche na te rekenen moet de goede berekeningsmethode worden gebruikt; anders kan het voorkomen dat het lijkt alsof de berekening onjuist is. 

Achterhalen
Om dit te achterhalen kunnen de volgende twee artikelen worden geraadpleegd, in deze artikelen staat uitgelegd hoe de branche wordt berekend, en hoe de grondslag wordt berekend op de loonstrook:

 

Oplossing
Het is niet mogelijk om van deze berekeningsmethode af te wijken.

 

2. De branche instellingen zijn niet correct

Oorzaak
Wanneer de branche instellingen van de eigen branche niet correct zijn kan het voorkomen dat de branche berekening niet overeenkomt met wat wordt verwacht. 

Achterhalen
Je kan dit achterhalen door de brancheregel instellingen te controleren. In onderstaand artikel staat uitgelegd hoe de branche instellingen gecontroleerd kunnen worden:

Oplossing
Wanneer de instellingen zijn gecorrigeerd moet er een TWK correctie worden geforceerd. In onderstaand artikel staat dit verder uitgelegd:

3. Loon- of urencode telt niet mee in de grondslag van de branche

Oorzaak
Wanneer een loon- of urencode niet meetelt in de grondslag van de systeembranche zal deze niet worden meegenomen in de brancheberekening op de loonstrook. 

Achterhalen
Je kan dit achterhalen door de brancheregel instellingen te controleren op masterniveau, bij Systeem Salarisinstellingen -> Branches -> Selecteer de juiste branche. Welke looncodes er meetellen in de grondslag zie je aan de rechterkant:In onderstaand artikel staat hier meer informatie over:

Om te achterhalen welke urencodes er mee tellen in de branche moet er iets naar beneden worden gescrollt: 

Oplossing
Aan systeembranches is het niet mogelijk om loon- of urencodes toe te voegen. Mochten er loon- of urencodes missen, dien dan een ticket in met alle informatie betreffende de missende loon- of urencode. 

Mocht bij een eigen gemaakt branche een loon- of urencode missen, dan kan deze worden toegevoegd. Dit staat uitgelegd in onderstaand artikel:

Wanneer je de aanpassing hebt gedaan moet je een TWK run forceren:

 

 

Opmerkingen