Brancheregeling is niet zichtbaar op de loonstrook

Als de brancheregeling niet zichtbaar is op de loonstrook kan dit verschillende oorzaken hebben. Hieronder worden de meest voorkomende oorzaken besproken, en oplossingen aangeboden: 

  1. Grondslag is lager dan de franchise
  2. Max heeft waarde 0
  3. Verkeerde berekeningsmethode gekozen voor het bepalen van de leeftijd
  4. Werkgeversdeel is alleen zichtbaar in het huidige jaar
  5. Er zijn geen urencodes aan de brancheregeling toegevoegd

 

1. Grondslag is lager dan de franchise

Oorzaak
Als de grondslag van een branche lager is dan de (uur)franchise, dan wordt er geen premie berekend en zal de brancheregeling niet zichtbaar zijn op de loonstrook van de medewerker.

Achterhalen
Om dit te achterhalen voor een periode franchise kan je het rapport 'Interne waarden' gebruiken. Dit rapport kan je vinden op bedrijfsniveau bij de salaris documenten. Per run is er een 'Interne waarde' rapport beschikbaar.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe je dit rapport zichtbaar kan maken in de salaris documenten: Vervolgens kan je in het document controleren of de grondslag lager is dan de franchise. Onderstaande afbeelding laat de interne waarden zien, echt is in dit voorbeeld de grondslag niet lager dan de franchise: 


Oplossing
Dit is hoe de branche werkt en het is daarom niet op te lossen. Wanneer er een eigen branche is aangemaakt en de grondslag hoort niet lager te zijn dan de franchise, dan kan dit worden aangepast. Ga naar de branche op master- of debiteurniveau, en voer de correcte gegevens in. In onderstaand artikel staat meer uitgelegd over het aanmaken en aanpassen van een eigen branche:

Wanneer de instellingen van de branche zijn aangepast moet er een TWK correctie worden geforceerd, dit staat uitgelegd in onderstaand artikel:

 

2. Max heeft waarde 0

Oorzaak
Bij periode branches kan het voorkomen dat als er geen gewerkte uren zijn maar wel een uitbetaling, er geen premie wordt berekend omdat het maximum '0' is. Bijvoorbeeld wanneer er vakantiegeld wordt berekend. 

Achterhalen
Om dit te achterhalen voor een periode branches kan je het rapport 'Interne waarden' gebruiken. Dit rapport kan je vinden op bedrijfsniveau bij de salaris documenten. Per run is er een 'Interne waarde' rapport beschikbaar.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe je kan achterhalen we het maximum is:

Oplossing 
Dit is niet op te lossen, omdat het op deze manier werkt. 


3. Verkeerde berekeningsmethode gekozen voor het berekenen van de leeftijd

Oorzaak
Wanneer een medewerker de start leeftijd heeft bereikt, maar er is een verkeerde berekeningsmethode geselecteerd om te start leeftijd te bepalen, dan zal de brancheregeling niet zichtbaar zijn op de loonstrook. 

Achterhalen
Je kan dit achterhalen door op systeem-, master- of debiteurniveau naar de betreffende branche te gaan en de leeftijdberekening methode te controleren:Oplossing
Voor systeembranches is de leeftijdberekeningsmethode niet aan te passen, hieronder staan de verschillende berekeningsmethode uitgelegd. Voor eigen gemaakte branches kan dit wel aangepast worden, op het niveau waar de branche is aangemaakt (master- of debiteurniveau). Zorg ervoor dat je de juiste leeftijdberekeningsmethode selecteert: 

  1. Begin periode: bij het bepalen van de leeftijd wordt er gekeken naar de leeftijd op de laatste dag van de huidige periode.
  2. Einde periode: bij het bepalen van de leeftijd wordt er gekeken naar de leeftijd op de eerste dag van de huidige periode.
  3. Begin jaar: bij het bepalen van de leeftijd wordt er gekeken naar de leeftijd op de eerste dag van het huidige jaar. 

Wanneer de instellingen van de branche zijn aangepast moet er een TWK correctie worden geforceerd, dit staat uitgelegd in onderstaand artikel:

4. Werkgeversdeel is alleen zichtbaar in het huidige jaar

Oorzaak
Wanneer je een eigen branche aanmaakt wordt de werkgeversgrondslag alleen gevuld voor het huidige jaar, als er een correctie over een voorgaand jaar wordt gedaan zal de branchregeling niet zichtbaar zijn op de loonstrook. 

Achterhalen
Je kan dit achterhalen door de eigen brancheregeling te openen op master- of debiteurniveau. Vervolgens open je de branche looncode grondslagen, en kies je voor het voorgaande jaar. 

Oplossing
Om de brancheregeling ook in de huidige periode te kunnen gebruiken dient de werkgeversgrondslag handmatig toegevoegd te worden worden aan het vorige jaar. Ga op master- of debiteurniveau naar Salaris instellingen -> Branches. Selecteer de betreffende eigen branche en voeg de werkgeversgrondslag toe aan het vorige jaar:
 
https://support.nmbrs.nl/hc/nl/article_attachments/206224247/screenshot-woutertraining.nmbrs.nl_2016-04-04_16-01-50.png
 

Wanneer de instellingen van de branche zijn aangepast moet er een TWK correctie worden geforceerd, dit staat uitgelegd in onderstaand artikel:

 

5. Er zijn geen urencodes aan de brancheregeling toegevoegd

Oorzaak
Als er geen urencodes aan de branche zijn toegevoegd, dan zal de brancheregeling niet worden berekend voor medewerkers zonder rooster. 

Achterhalen
Dit kan worden achterhaald door de eigen gemaakte branche te controleren. Ga naar master- of debiteurniveau -> Salaris instellingen -> Branche. Vervolgens scroll je naar beneden en kan je urencodes toevoegen waarover premie berekend dient te worden. Onderstaande afbeelding laat zien waar je de urencodes kan vinden:
 Oplossing
De urencodes kunnen worden toegevoegd door op 'Wijzigen' te klikken. Onderstaande afbeelding laat dit zien:
 
 

Wanneer de instellingen van de branche zijn aangepast moet er een TWK correctie worden geforceerd, dit staat uitgelegd in onderstaand artikel:

Opmerkingen