Contractaanpassingen 2019 en 2020

Zoals bij de meesten van jullie bekend zal zijn zullen de contracten vanaf 2020 invloed hebben op het toepassen van de lage dan wel hoge premie.

Vanuit het contract zullen we de gegevens 'Onbepaald / Bepaald' en 'Schriftelijke overeenkomst' hiervoor gaan gebruiken.

Of iemand een oproepkracht is zullen we aan de hand van de invloed verzekeringsplicht bij de SVW-instellingen bepalen. Als een van onderstaande opties actief is, is sprake van een oproepovereenkomst:

  • D | Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen
  • E | Oproep/invalkracht met verplichting om te komen

Binnenkort zal het contract de optie hebben om aan te geven of het schriftelijk is overeengekomen. Ook zal het rapport 'Dienstverband' deze informatie bevatten. Bestaande contracten zullen standaard de optie 'Ja' hebben. 

Contracturen per week

We zullen het veld 'Contracturen per week' toevoegen aan het contract. Dit veld zullen we dit jaar nog niet gebruiken, maar vanaf 2020 zal dit (als het wordt ingevuld) meegenomen worden in de loonaangifte.

Op dit moment gebruiken we het rooster voor de contracturen. Deze logica zullen we ook volgend jaar hanteren, maar op het moment dat een waarde is ingegeven bij het contract (dat kan '0,00' zijn) dan zullen we deze uren als contracturen naar de Belastingdienst sturen. 

Wijzigen contract

Het wordt mogelijk om een contract te wijzigen, zodat het niet meer nodig is om een contract te verwijderen. Weliswaar kan de startdatum niet gewijzigd worden, maar dit is wel het geval voor de proeftijd, einddatum, onbepaald / bepaald, schriftelijk AOVK en contracturen per week.

Let op: 'Schriftelijk AOVK' / 'Schriftelijk contract' staat bij alle bestaande contracten standaard op 'Ja', omdat we ervan uitgaan dat dit de meest voorkomende situatie is. Uiteraard kun je dit desgewenst wijzigen in 'Nee'. Bij nieuwe contracten zal 'Schriftelijk contract' standaard op 'Nee' staan.

Vanaf 2020 zullen contractwijzigingen een correctie tot gevolg hebben, zoals dit nu al bij rooster- en salariswijzigingen het geval is. 

Inkomstenverhouding (IKV), Aard arbeidsverhouding en type contract

Vanaf 2020 zullen de inkomstenverhouding en de aard arbeidsverhouding (ook de fase-indeling in de uitzendbranche) onderdeel worden van de medewerker loonheffinginstellingen. Deze zullen we dan ook toevoegen aan de default medewerker.

'Type contract' is een veld dat in Nmbrs nergens gebruikt wordt, we zullen dit veld verwijderen.

 Let op!

  • Bovenstaande WAB aanpassingen hebben invloed op een aantal API calls voor de contracten en SVW instellingen. In dit artikel kan je meer lezen over de Nmbrs API aanpassingen per 2020.

Opmerkingen