AZL UPA: Pensioen export

Hieronder staat beschreven hoe je de exportinstellingen voor AZL UPA aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is met betrekking tot de export naar AZL.

 

Pensioen exportinstellingen

  1. Ga naar het bedrijfsniveau
  2. Klik op Salaris Instellingen
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen

Als er UPA AZL instellingen bestaan, controleer deze instellingen. Als er geen UPA AZL instellingen bestaan, kan je deze aanmaken en koppelen. Klik vervolgens op + Pensioen Exportinstellingen

Vul vervolgens de volgende velden in:

  1. Telefoon: Vul hier het telefoonnummer in van de contactpersoon.
  2. Naam leverancier: Vul hier de naam in van degene die het UPA-bericht verzendt. 
  3. Nummer leverancier: Vul hier het relatienummer in van de leverende partij (Het nummer leverancier wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers). Voor Business klanten is dit hetzelfde nummer dat je invult bij bedrijf relatienummer.
  4. Bedrijfs relatienummer: Vul hier het relatienummer in van het bedrijf.
  5. Tijdvak: Vul hier het periodetype van de aangifte in.

Klik vervolgens op opslaan, en vink de exportinstelling aan om deze te activeren.

  

Branches 

De volgende branches worden door AZL UPA ondersteund:

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar AZL wilt corrigeren, doe je dit op dezelfde manier als je de loonaangifte corrigeert. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren.

Uitsluiten van medewerkers

AZL wil voor alle werknemers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hier vallen ook die werknemers onder, die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. AZL wil deze werknemers toch ontvangen zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast, en de medewerker terecht nog geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden.

Het is daarom niet mogelijk om een werknemer uit te sluiten in de export. 

Let op: dit geldt niet voor een stagiair. De stagiair moet ingericht zijn met de juiste instellingen. 

Intrekking IKV

Wanneer je vanuit AZL het bericht krijgt om het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) van een medewerker in te trekken, kun je dat op de volgende manier doen. 

Een volgnummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de export de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe. Dit doe je door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN nummer van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert, wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: Er is van mei t/m juli het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte, elke periode één intrekking.

Foutmeldingen

Klik hier om naar het overzicht met pensioenaangifte foutmeldingen te gaan.

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk