CAO 234: mutaties per 1-2021 en 1-2022

Dit betreft systeemsalaristabel 234 | Jeugdzorg en systeem CAO-model 234 | Jeugdzorg.

Systeemsalaristabel 234
De nieuwe CAO Jeugdzorg schrijft salarisverhogingen per 1-2021 en per 1-2022 voor. Deze verhogingen gelden echter niet voor schaal 'Garantiebanen', aangezien die gekoppeld is aan het WML. Deze schaal is dan ook niet gewijzigd t.o.v. de bestaande (AVV-) tabellen. Daarom hebben we de volgende Voorlopige tabellen toegevoegd:

  • per 1-2021 (verhoging reguliere schalen 2%, schaal Garantiebanen o.b.v. WML 1-2021)

  • per 7-2021 (reguliere schalen niveau 1-2021, schaal Garantiebanen o.b.v. WML 7-2021)

  • per 1-2022 (verhoging reguliere schalen 3%, schaal Garantiebanen o.b.v. WML 1-2022)

De verhoging per 1-2021 wordt alleen verwerkt als je een TWK-correctie in het voorgaande jaar draait.

De verhoging per 1-2022 kan via een reguliere TWK-correctie worden verwerkt. Als je deze verhoging (nog) niet wilt toepassen dan kun je in de Salarisinstellingen op bedrijfsniveau het vinkje weghalen bij 'Niet-AVV-versies toepassen'. 

Systeem CAO-model 234
In systeem CAO-model 234 zijn per 1-2021 en per 1-2022 het max. uurloon van de toeslaguren in het urenmodel en per 1-2022 de minimum vakantietoeslag in het reserveringsmodel aangepast.

Ook deze wijzigingen kun je met een TWK-correctie (desgewenst in het voorgaande jaar) verwerken.

 

 

Opmerkingen