Meest gestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof

We hebben de meest gestelde vragen over betaald ouderschapsverlof voor je op een rij gezet.  

Algemene vragen 

Hoe verwerk je een aanvulling op de 70% uitkering tot 100%?

1. De waarde van de 70% uitkering moet correct belast worden en apart in de loonaangifte komen. Om deze reden moet de extra IKV in het dashlet ouderschapsverlof en de 70% uitbetaling op urencode 3755 of 3757 gedaan worden.

2. Het salaris van de werknemer is niet lager dan zijn normale salaris, dus moet in de loonaangifte geen code incidentele inkomstenvermindering worden ingevuld. Om deze reden kan de inhouding niet worden ingevoerd op urencode 3754 of 3756, of op andere codes die een code incidentele inkomstenvermindering in de loonaangifte genereren. Op deze supportpagina staat de lijst van looncodes die dat doen: Codes Incidentele inkomstenvermindering

3. De 30% (of een ander percentage) aanvulling op de uitkering van UWV voer je in op looncode 1406. De waarde van deze looncode komt in de loonaangifte in het veld 'aanvulling op uitkering'.

Kun je ook 70% van de huidige urencode inhouding ouderschapsverlof gebruiken?

Nee, dat kan niet. De looncodes voor inhouding ouderschapsverlof 1015, 1020, 1050, 1051, 3710 en 3753 genereren code incidentele inkomstenvermindering O in de loonaangifte. De looncodes voor inhouding betaald ouderschapsverlof 3754 en 3756 genereren code incidentele inkomstenvermindering K. Als je een inhouding van 70% gebruikt, dan is de intentie om de werknemer 100% door te betalen tijdens het betaald ouderschapsverlof. Zie het antwoord op de vraag hierboven over het aanvullen van de uitkering tot 100%.

Hoe doe ik de verwerking van een medewerker waarvan de uren wisselen?

Een nieuwe invoer voor de inkomstenverhouding van het betaald ouderschapsverlof is niet nodig. Nieuwe invoer voor de inhouding en de uitbetaling van de uren is alleen nodig als je het op basis van werkelijke uren wil verwerken.

Hoe pas je het UWV-dagloon toe voor de 70% uitkering?

In het urenmodel kan je de uurloonberekening van urencode 3755 of 3757 aanpassen naar een waarde die aansluit bij de waarde per uur op basis van het dagloon. Je kan bijvoorbeeld de berekeningsmethode aanpassen naar bruto uurloon 1, het dagloon delen door het gemiddeld aantal medewerker uren per werkdag en dat invullen bij medewerker bruto uurloon 1. Voeg in dit geval ook grondslagen 10531 en 10532 aan looncode 3755 of 3757 om de uitkering uit te sluiten van de reserveringopbouw.

We overwegen om in het dashlet ouderschapsverlof een instelling toe te voegen, waarin je het dagloon kan invoeren en op basis waarvan Nmbrs een uurloon uitrekent voor de uitbetaling op code 3755 of 3757. We weten nog niet of dit het probleem gaat oplossen, want het dagloon is pas bekend als UWV de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof heeft goedgekeurd.

Ons huidige standpunt is dat we de komende maanden ervaring willen opdoen met hoe het betaald ouderschapsverlof in de praktijk werkt. Op basis van deze ervaring kunnen we misschien functionaliteit toevoegen om de uitkering in Nmbrs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de dagloonberekening van UWV.

Komt er ook een looncode waarop je een nabetaling of inhouding kan doen?

Ja, looncodes 3758 (telt in pensioen) en 3759 (telt niet in pensioen) zijn beschikbaar om correcties op te doen om een verschil tussen het uwv-dagloon en het nmbrs uurloon te verwerken. Dit verschil kan direct op een looncode verwerkt worden als de verloonde uren al correct gesplitst zijn door deze in te voeren op urencode 3754 t/m 3757.

Worden de uren ook doorgegeven aan het UWV? Of moet dit nog los doorgegeven worden?

De uren die worden ingevoerd op urencode 3755 of 3757 komen als verloonde uren terecht in de aparte inkomstenverhouding voor het betaald ouderschapsverlof. Welke functionele waarde dit heeft weten we niet. Wel zorgt het ervoor dat het aantal verloonde uren in de normale inkomstenverhouding verlaagd wordt, waardoor berekeningen voor bijvoorbeeld het LIV correct uitgevoerd kunnen worden.

 

Pensioenberekening en -aanlevering

UPA | Hoe gaat de aanlevering naar het pensioenfonds?

We gaan de aparte inkomstenverhouding van het betaald ouderschapsverlof nog toevoegen aan de UPA.

APG | Welke code verbijzondering inkomstenverhouding dient er ingegeven te worden bij de export instellingen op medewerkerniveau?

De verbijzondering inkomstenverhouding die ingegeven dient te worden verschilt per fonds onderstaand vind je de juiste code per fonds: APG ABP: Verbijzondering: WGP APG BOUW/ Schoonmaak: Verbijzondering: OVW APG SPW en SGB: Verbijzondering: OVW APG PFAB en PWRI: Verbijzondering: WNE

Is pensioen bij ouderschapsverlof geen verplichting?

Dit verschilt per pensioenfonds hoe hiermee omgegaan wordt. Binnen Nmbrs zullen we beide opties ondersteunen, zodat er zowel een opbouw plaats kan vinden of geen opbouw plaatsvindt. Om te na te gaan wat er per pensioenregeling dient te gebeuren kan je contact opnemen met het pensioenfonds.

Hoe is de berekening bij regelingen o.b.v. loonaangifte-uren?

Sommige branches, zoals Horeca en Uitzendkrachten, bevatten perioderegelingen die de uren voor de loonaangifte als gewerkte uren hanteren. Het is dan niet mogelijk om in te grijpen op de franchise, aangezien alle (gewerkte) uursoorten altijd meetellen. Indien de pensioenopbouw ongewijzigd (100%) dient te blijven is de berekening correct. Bij geen of 70% pensioenopbouw zal de berekende premie echter lager uitvallen, omdat wel de volledige franchise wordt berekend.

Premieberekeningen

Wat is de invloed van het betaald ouderschapsverlof op de Aof-premie?

De uitkering looncodes 3755 en 3757 tellen in grondslag 10104, die ook wordt gebruikt voor andere uitkeringen, zoals looncodes 1389 en 1390. Deze grondslag splitst de Aof-premie in een Aof-uitkeringdeel, met de inputwaarde van grondslag 10104, en een deel Aof-laag of Aof-hoog, afhankelijk van de bedrijfsinstellingen.

Wat is de invloed van het betaald ouderschapsverlof op de Awf premie?

De uitkering looncodes 3755 en 3757 tellen in grondslag 10106 betaald ouderschapsverlof. Deze grondslag splitst de Awf premie in een Awf laag ouderschapsverlof, met de inputwaarde van grondslag 10106, en een deel Awf laag of Awf hoog, afhankelijk van de medewerker instellingen.

Mag je bij een werknemer waarvoor de hoge Awf premie geldt de lage Awf premie toepassen voor het deel betaald ouderschapsverlof?

Ja, dit is verplicht. Nmbrs berekent dit automatisch wanneer je de uitkering invoert op urencode 3755 of 3757.

Uitkeringen

Hoe stel ik ouderschapsverlof in bij directe uitbetaling van het UWV?

Dan gebruik je alleen de inhouding urencode 3754 of 3756. Gebruik niet het dashlet om een inkomstenverhouding aan te maken en gebruik niet de uitkering urencode 3755 of 3757.

Hoe worden de overige WAZO uitkeringen verloond?

De overige WAZO-uitkeringen worden hetzelfde verloond als voordat de functionaliteiten van het betaald ouderschapsverlof werden toegevoegd.
Zie ook het artikel Ouderschapsverlof invoeren voor meer informatie. We zijn van plan om op basis van ervaring met het betaald ouderschapsverlof te kijken of we ook andere WAZO-regelingen kunnen toevoegen in het ouderschapsverlof dashlet.

Hoe richt je dit in voor de WAZO uitkering waarbij de hoge AOF uitkering van toepassing is?

Gebruik voor een uitkering een looncode die in grondslag 10104 telt. Of voeg 10104 toe aan de looncode die je voor de uitkering gebruikt. Over de waarde van 10104 wordt het hoge Aof-premiepercentage berekend en deze waarde wordt in de loonaangifte opgenomen in de velden voor Aof-uitkering.

Verlof

Hoe gebruik je het dashlet in combinatie met het flexibel opnemen van verlof?

De begindatum is de dag waarop de werknemer voor het eerst betaald ouderschapsverlof heeft genomen. De einddatum kan je leeg laten als nog niet bekend is wanneer de laatste verlofdag wordt opgenomen. Voor alle periodes tussen begin- en einddatum van de inkomstenverhouding van het betaald ouderschapsverlof wordt een aparte werknemer in de loonaangifte opgenomen, met de waarden van de uitkering op 3755 of 3757. Deze waarden kunnen 0 zijn als een werknemer een periode geen betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Kunnen medewerkers ouderschapsverlof aanvragen via de verlofmodule?

Ja, als je het in een verlofgroep inricht. Via het nieuwe dashlet is er geen mogelijkheid voor de medewerkers om een opname van een saldo te verwerken.

Is er een mogelijkheid om het saldo van het ouderschapsverlof (betaald en onbetaald) inzichtelijk te krijgen?

Ja, als je het in een verlofgroep inricht. Mogelijk voegen we in de toekomst de mogelijkheid toe om in dashlet ouderschapsverlof een saldo bij te houden.

Heeft het betaald ouderschapsverlof invloed op de verlof opbouw van de medewerker?

Ja. In Nmbrs wordt standaard verlof opgebouwd tijdens betaald ouderschapsverlof. Als de werkgever alleen het wettelijk verlof wilt opbouwen, dan kan hij handmatig het verlof van de werknemer verlagen.

Opmerkingen