Ouderschapsverlof invoeren

In dit artikel leggen we uit hoe je het ouderschapsverlof kan verwerken.  De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

  1. Ouderschapsverlof verwerken
  2. Verschillende urencodes met betrekking tot ouderschapsverlof
  3. Loonaangifte
  4. Verlof aanvragen bij ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof verwerken

Hieronder schetsen we in het algemeen twee manieren waarop je ouderschapsverlof kunt verwerken:

  • Via een looncomponent: bijvoorbeeld “L1050” (Ouderschapsverlof 100%).
  • Via een urencomponent: bijvoorbeeld “U3039” (Inhouding Uren Ouderschapsverlof 100%).

Wanneer een medewerker fulltime of parttime ouderschapsverlof opneemt kun je beide manieren gebruiken. Bij het gebruik van het urencomponent bij een fulltime ouderschapsverlof komt de loonstrook echter niet geheel op nul uit. In die situatie zou je het beste het looncomponent kunnen gebruiken.

In beide gevallen laat je het rooster ongemoeid.

De dagen die minder worden gewerkt dien je wel in de min te zetten bij het dashlet “Extra uren / dagen”. Zie ook: Onbetaald verlof dagtabel.

Bij het gebruik van urencode 3039 worden de secundaire arbeidsvoorwaarden (verlof en reserveringen) automatisch naar rato berekend. De looncodes die je ingevoerd hebt in het blok looncomponenten zul je zelf naar rato dienen te berekenen en aan te passen.

Let op! Het verlof wordt alleen naar rato berekend als de berekening verlof gebaseerd is op rooster + extra uren. Als de verlofinstelling voor een verlofgroep alleen op 'Roosteruren' staat dan zal handmatig het verlof aangepast moet worden.

 

Verschillende urencodes met betrekking tot ouderschapsverlof

LET OP: welke urencode(s) van toepassing is (zijn) op basis van de gevolgde CAO kun je terugvinden bij Systeem Instellingen => Systeem Urencodes. Achter elke urensoort zie je of de betreffende urensoort gevolgen heeft voor de onderwerpen die erachter staan.

Zie ook: Welke urencodes hebben invloed op het verlof?

Loonaangifte

Onderstaand artikel beschrijft welke looncodes automatisch de code Incidentele inkomstenvermindering meegeven: Codes incidentele inkomstenvermindering.

Verlof aanvragen bij ouderschapsverlof

Omdat het rooster ongewijzigd blijft geeft dit natuurlijk niet de juiste informatie met betrekking tot het opnemen van verlof. Ons advies is om bij het opnemen van verlof het veld “Totaal Uren” aan te passen naar de werkelijke opgenomen uren.

 

Opmerkingen