Update NL 08-02-2023

Zojuist is de update van 08-02-2023 afgerond.

Verbeteringen

Formulier Eerste werkdag goedkeuren in het verleden

Bij het goedkeuren van een mutatieformulier mogen bepaalde gebruikers in het verleden wijzigingen aanbrengen. Voor het formulier Eerste werkdag is deze logica nu ook doorgevoerd.

Verder wordt het Eerste werkdag-formulier nu beter weergegeven op schermen met een breedte van 1200 tot 1400 pixels en is voor alle schermformaten het formulier hoger gemaakt.

Waarschuwing actieve add-on i.c.m. verborgen debiteur

Wanneer een debiteur verborgen wordt heeft de klant van een accountant geen toegang meer tot die debiteur. Dit veroorzaakt een probleem met actieve add-ons, aangezien de klant naar de Marketplace moet gaan om de add-on(s) te annuleren. Vanaf nu wordt bij het verbergen van een debiteur een waarschuwing getoond als er add-ons actief zijn voor die klant (geen waarschuwing als er geen add-ons actief zijn).

Loon- en urenmodel 2 aanmaken en koppelen

Wanneer je een nieuw bedrijf aanmaakt dat automatisch gekoppeld is aan een loon- of urenmodel op systeem- of masterniveau (doordat gebruik wordt gemaakt van een standaard bedrijf of een CAO-model), dan wordt nu ook meteen een tweede model ingesteld. Dit hoef je dus niet meer handmatig te doen, wat handig kan zijn als als je sommige codes van master- of systeemniveau wilt overschrijven.

Reden einde dienstverband stagiairs

Het is vanaf nu mogelijk om per 2023 ook voor stagiairs de reden einde dienstverband toe te voegen en in te sturen.

Opgeloste bugs

Lege pop-up bij leesrechten voor ondertekenen van documenten

Gebruikers met leesrechten voor het ondertekenen van documenten (dashlet en detailpagina) op medewerkersniveau kregen een lege pop-up te zien als ze probeerden een voorbeeld van het document te openen. Er verscheen ook een (onbruikbaar) potloodpictogram. Dit is opgelost.

Bedrijfslogins kunnen mutatieformulieren niet toepassen

Sommige bedrijfslogins konden geen mutatieformulieren meer toepassen. Dat kan nu wel weer.

Foute berekening voor signaal pensioenleeftijd

Er is een fout geconstateerd in de berekening van de pensioenleeftijd voor de komende jaren. We hebben deze bug verholpen, zodat nu het juiste signaal wordt verzonden als een medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Problemen met Nmbrs Pay

De afgelopen periode waren er meerdere problemen met Nmbrs Pay, waarvoor we onze excuses aanbieden. We hebben de afgelopen periode de oorzaak van deze problemen gevonden en verscheidene verbeteringen doorgevoerd om deze op te lossen.

Incorrecte AOF bij aard arbeidsverhouding WSW

Er zat een fout in de berekening voor medewerkers met een WSW-indicatie: voor deze medewerkers werd de verkeerde AOF toegepast. Dit is nu opgelost.

Dashlet Loonheffingen toont onjuiste informatie voor 30%-regeling

In dashlet Loonheffingen op medewerkersniveau kwam de informatie over de 30%-regeling op de overzichtspagina niet overeen met die op de detailpagina. Nu toont het overzicht ook de juiste informatie.

Journaalpostenexport in Sandbox naar Exact Online verstuurd

Er was een bug in de Sandbox-journaalpostenexport, waardoor journaalposten vanuit de Sandbox naar Exact Online werden verstuurd. Dit is nu niet meer mogelijk.

Veld <CdCaoInl> in loonaangifte geeft foutmelding

We hadden het veld <CdCaoInl> toegevoegd aan de loonaangifte, ten behoeve van medewerkers met betaald ouderschapsverlof. We hebben dit veld echter verwijderd, omdat het een foutmelding veroorzaakte.

Runcontrole einde dienstverband binnen 2 maanden zit er 1 dag naast

De runcontrole einde dienstverband binnen 2 maanden werd geactiveerd wanneer een medewerker nog 2 maanden en 1 dag in dienst was. We hebben dit gecorrigeerd.

Thuiswerkvergoeding berekend na einde dienstverband

Bij uitbetaling van de thuiswerkvergoeding op basis van kantoordagen volgens het rooster van de medewerker, i.c.m. het genereren van een loonstrook ná einde dienstverband, werd ook thuiswerkvergoeding berekend na einde dienstverband. Dit is aangepast: de thuiswerkvergoeding wordt nu niet meer automatisch berekend op een loonstrook na einde dienstverband.

Optimalisatie herzien ww-premie

Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht voor de berekening van het herzien van de ww-premie.

Opmerkingen