Update NL 22-02-2023

Zojuist is de update van 22-02-2023 afgerond.

Verbeteringen

Payroll workflow: wijs taken toe aan specifieke gebruiker

In de payroll workflow-instellingen op zowel master- als bedrijfsniveau is het nu mogelijk om een payroll workflowtaak toe te wijzen aan een specifieke gebruiker. De toegewezen medewerker kan worden opgeslagen in dashlet Rollen en Verantwoordelijkheden op debiteurniveau. We hebben ook de algemene gebruikersinterface van de workflowactie-instellingen verbeterd. De taken voor elke gebruiker zijn zichtbaar in dahslet 'Mijn workflowtaken'.

Het dashlet 'Payroll workflow takenlijst' op bedrijfsniveau zal leeg zijn wanneer er nog geen taken aan gebruikers zijn toegewezen. Om taken in dat dashlet zichtbaar te maken, zullen payroll workflow acties aan gebruikers moeten worden toegewezen. Dit dashlet zal voor accountants dan een overzicht geven van alle payroll workflow taken voor desbetreffend bedrijf die zijn toegewezen. 

Zie dit kennisbankartikel voor meer informatie hierover.

Opgeloste bugs

Loonaangifte XML Converter: CodeLand niet ingevuld

In de Loonaangifte XML Converter werd de landcode voor Nederland of een ander land niet automatisch ingevuld. Nu wordt veld CodeLand wel gevuld, o.b.v. een ingegeven Nederlands adres of een ingegeven land in het landveld.

Gekoppelde branche kan worden verwijderd

Je kon een branche verwijderen terwijl deze gekoppeld was aan een of meer bedrijven. Dat is nu niet meer mogelijk.

Mutatieformulier 'Wijzig salaris' niet geschikt voor min/max-salaristabellen

Het mutatieformulier 'Wijzig salaris' op bedrijfsniveau hanteerde de 'standaard' salaristabel als uitgangspunt en kon daarom alleen omgaan met een schaaltrede en niet met een percentage, zoals nodig is bij gebruik van een min/max-salaristabel. Nu kun je ook een percentage ingeven.

Foutmelding bij aanpassen reserveringsinstellingen default medewerker

Als bij een bedrijf een CAO-model werd gehanteerd en je bij de reserveringen van de default medewerker een aanpassing wilde doorvoeren kreeg je een foutmelding. Dat is opgelost, zodat je nu, ook bij gebruik van een CAO-model, de reserveringsinstellingen bij de default medewerker kunt aanpassen.

Intrekking voor 'betaald ouderschapsverlof IKV' niet mogelijk

Om een intrekking te kunnen doen voor een IKV t.b.v. betaald ouderschapsverlof, aangemaakt via dashlet 'Betaald ouderschapsverlof', dient in de loonaangifte vóór het personeelsnummer de code 'BO' geplaatst te worden. Dit was niet mogelijk, waardoor er geen intrekking voor dit IKV kon worden gedaan. Dit is opgelost, zodat nu wel een IKV van een medewerker met betaald ouderschapsverlof kan worden ingetrokken.

AOF-premie niet meegenomen in bedrijfsexport

Voorheen werd de AOF-premie niet ingevuld bij het exporteren van een bedrijf. Nu wordt de AOF-premie wel meegenomen in de bedrijfsexport.

Opmerkingen