Workflow taken aan gebruikers toekennen

U kunt alle acties in de workflow van een bedrijf aan een gebruikerstemplate koppelen. Dit doet u door de taken op bedrijfsniveau of tabblad Instellingen toe te kennen aan een template. In het dashlet "Mijn workflow taken" op de startpagina ziet u alleen de acties die aan u zijn toegewezen. Zo ziet u geen acties meer in uw takenlijst die u niet uit hoeft te voeren.

De filter heeft geen invloed op uw rechten. U kunt nog steeds alle acties uitvoeren in de workflow, ook de acties die niet aan u zijn toegekend.

Workflow Instellingen

Op tabblad Instellingen of via het dashlet Workflow Instellingen op bedrijfsniveau kunt u template users aan acties koppelen. Klik hier om een template user te koppelen.

Selecteer de gebruikertemplate(s) die deze actie uit dienen te voeren. Wanneer u eigen templates heeft aangemaakt, ziet u deze ook in de lijst terug.

In de workflow verschijnen icoontjes wanneer u gebruikers heeft gekoppeld.

Een groen icoontje laat zien dat de actie aan u is toegekend.

Een grijs icoontje laat zien dat de actie niet aan u is toegekend.

Mijn workflow taken

Op tabblad Start vindt u het dashlet Mijn workflow taken. In deze takenlijst staan alleen taken die aan u zijn toegekend.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk