Payroll Workflow taken aan gebruikers toekennen

Je kan alle acties in de workflow van een bedrijf aan een specifieke gebruiker toekennen. Via een pop-up in de payroll workflow-instellingen kan een taak toegewezen worden aan een specifieke gebruiker. De beschikbare gebruikers kunnen worden opgeslagen in het dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden'. Deze werkwijze wordt ook gebruik door de HR-workflows.

Indien je voorheen de 'template user' kolom gebruikte in de payroll workflow, dan vervangt deze functionaliteit die optie.

De gebruikers zien hun payroll workflow-taken in dashlet ‘Mijn payroll workflow-taken’. Als accountant kun je, voor een totaaloverzicht, het overzicht van alle taken in de takenlijst op masterniveau inzien.

Het toekennen van een gebruiker aan de workflow taak heeft geen invloed op de rechten. Je kan nog steeds alle acties uitvoeren in de workflow, ook de acties die niet aan jou zijn toegekend.

Het toekennen van een gebruiker aan een workflow taak kan zowel op masterniveau als op bedrijfsniveau worden gedaan.

Het toekennen van gebruikers aan taken

Op masterniveau kun je via Global instellingen -> Payroll workflow -> Tracks je workflow instellingen bekijken en een gebruiker toewijzen. Dit zal dan van toepassing zijn op alle klanten met deze specifieke payroll workflow nadat je de workflow op bedrijfsniveau hebt gereset.

Om de taken op bedrijfsniveau aan gebruikers toe te kennen, navigeer je naar Loonopdracht -> Payroll workflow instellingen. Je klikt op de taak die je wilt toekennen aan een gebruiker, en kunt vervolgens de taak toewijzen aan de gewenste gebruiker:

mceclip0.png

 

In de workflow verschijnen icoontjes wanneer je gebruikers hebt gekoppeld. Als je je muis op het icoontje houdt, zie je aan welke gebruiker de taak is toegekend.


mceclip1.png

 

Mijn Payroll Workflow taken

Op tabblad Start vind je het dashlet "Mijn payroll workflow taken". In deze takenlijst staan alleen taken die aan jou zijn toegekend.

mceclip2.png

Je kan direct vanuit dit dashlet de workflow taak uitvoeren.

 

Opmerkingen