Aanpassingen van branches

Nmbrs onderhoudt op systeemniveau branches voor diverse sectoren. Rond de jaarwisseling controleren wij alle instellingen per branche en passen die zo nodig aan. Helaas kan het voorkomen dat er per ongeluk een branche incorrect ingericht is. Hoe wij hier mee omgaan, beschrijven wij hieronder.

Hoe gaan wij om met aanpassingen in de branche.

Het is altijd mogelijk om een vraag in te dienen over de instellingen van de branche. Mocht je een vraag hebben stuur dan een ticket naar ons contact center en voeg dan eveneens de relevante documentatie toe, zodat wij de branche zo snel mogelijk kunnen controleren.

Als na controle van de branche inderdaad blijkt dat deze niet correct is ingericht, maar het aanpassen van de branche resulteert in een inhouding bij de werknemer dan kunnen wij dit niet altijd gedurende het jaar aanpassen. Als wij een branche op systeemniveau aanpassen dan heeft dit gevolgen voor alle medewerkers waarbij de betreffende branche geselecteerd is en wij kunnen niet inschatten of deze aanpassing wenselijk is voor iedereen. Om deze reden kunnen we besluiten om een branche halverwege het jaar niet meer aan te passen, tenzij het gaat om een CAO aanpassing of een verandering in het pensioenreglement met terugwerkende kracht.

Hoe communiceren wij over onze beslissing.

Als we besluiten een branche niet aan te passen zullen we altijd een artikel publiceren waarin wij iedereen op de hoogte brengen en onze keuze motiveren. Tevens zullen we in dit artikel uitleggen wat de mogelijkheden zijn om dit toch te corrigeren, mocht dit wenselijk zijn. Het is altijd mogelijk om op het betreffende artikel te reageren, mocht blijken dat consensus is dat de branche aangepast dient te worden, zullen wij dit alsnog doen. Een overzicht van deze artikelen kun je hier vinden: Aanpassingen Branches, Salaristabellen en Looncomponenten

Opties om toch met de correcte waarden te rekenen.

Wanneer een branche niet wordt aangepast kan dit meestal op de onderstaande manieren worden opgelost:

  • Aanmaken van een eigen branche met afwijkende instellingen.
  • Het aanpassen van instellingen in het dashlet 'Branche instellingen' op bedrijfs- en medewerkesniveau.
  • Gebruik maken van een andere looncode.

Wanneer passen we een branche altijd aan.

In de volgende situaties zullen we de branche altijd aanpassen:

  • Wanneer de aanpassing resulteert in een uitbetaling aan de werknemer.
  • Als de aanpassing alleen gevolgen heeft op de werkgeverslasten.
  • Wanneer een Cao of Pensioenreglement met terugwerkende kracht wordt aangepast.

Verzoek tot verheldering van de branche instellingen

Het kan voorkomen dat er conflicterende informatie is over de correcte instellingen voor een branche. Hierdoor is het onvermijdelijk dat interpretatie altijd in een bepaalde mate een rol zal spelen. Wij staan gedurende het gehele jaar open voor vragen waarin wij onze positie en keuzes beargumenteren.

Let op: Dit artikel gaat enkel over het aanpassen van de branche instellingen, niet over het aanpassen van de grondslag van de branche, mocht je vragen hebben over de inrichting van de grondslag van een branche, dan kan je ten alle tijden een ticket insturen.

Opmerkingen