Branches en brancheregelingen

Het resultaat van sectorale en CAO-afspraken m.b.t. pensioenen, sociale regelingen, enz. wordt door Nmbrs vertaald in berekeningen die wij brancheregelingen noemen. Deze zijn gegroepeerd in systeembranches. Wij ondersteunen veel, maar niet alle branches (bijv. Zeevaart niet). Andere, zoals Uitzendkrachten of Onderwijs, ondersteunen wij beperkt.

Als aanvulling op de systeembranches biedt Nmbrs de mogelijkheid om eigen branches en brancheregelingen aan te maken.
Als op bedrijfsniveau een branche wordt geselecteerd, dan worden de instellingen van de medewerkers meteen aangepast aan de gekozen branche. Op bedrijfs- en/of medewerkersniveau kunnen regelingen ge(de)activeerd en percentages aangepast worden.

Overzicht van de aanwezige branches

In onderstaand overzicht staan alle branches die door Nmbrs worden ondersteund. Elke systeembranche heeft een eigen pagina, met informatie over de inrichting en de pensioenexport en met een voorbeeldberekening.

Toepassen van een brancheregeling

Per bedrijf kun je een of meerdere brancheregelingen toepassen. Het is ook mogelijk om af te wijken van bepaalde brancheinstellingen, door bijvoorbeeld de premieverdeling of een eindejaarsuitkering niet mee te nemen als grondslag voor de pensioeninhouding.

Eigen brancheregeling aanmaken

Als een brancheregeling niet door Nmbrs wordt ondersteund kan ook een eigen brancheregeling worden aangemaakt:

Opmerkingen