Afkoop pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 kan je het pensioen in eigen beheer afkopen voor 2017, 2018 en 2019. Bij afkopen wordt de fiscale waarde van de verplichtingen op het moment van afkoop verminderd met een korting, belast als loon uit vroegere dienstbetrekking op basis van de tabel bijzondere beloningen. Verder betaal je over de uitkering de werkgeversheffing ZVW. 

Bij afkopen in 2017 geldt een korting van 34,5%, bij afkopen in 2018 (25%) en in 2019 (19,5%). Deze korting geldt voor de fiscale balanswaarde van de verplichtingen per einde van het boekjaar dat eindigt in 2015.

Voor meer veelgestelde vragen over afkoop pensioen zie de bijlage in dit artikel.

Let op: De inkomenscode die gebruikt moet worden is 63 (en niet 56).

                                                                                                                  Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen


Hoe kan dit in Nmbrs ingericht worden?

Om dit correct in Nmbrs in te richten dient eerst een nieuwe medewerker worden aangemaakt waarbij het nummer IKV in het nieuwe contract opgehoogd, het soort inkomen aangepast en de groene tabel geselecteerd wordt.

De volgende stap is om een eigen brancheregeling aan te maken om deze korting van 34,5% (in 2017) op de loonheffing te kunnen berekenen. In het voorbeeld hieronder kun je de benodigde instellingen hiervoor terugvinden. Mocht je geen ervaring hebben met het aanmaken en beheren van een eigen brancheregeling, kun je hier in onderstaand artikel meer informatie over terugvinden.

Het opgeven van het afkoopbedrag aan pensioen doe je middels looncode 3045 (Bonus). Uiteraard dient deze looncode allereerst in het gekoppelde loonmodel te worden toegevoegd, alvorens deze bij een medewerker opgegeven kan worden. 

Let op! De opgegeven waarde op looncode 3045 betreft de fiscale waarde eind 2015. Alleen op dit bedrag is dus deze korting van toepassing. Voor het stukje afkoop over 2016 en / of 2017 dien je deze middels een andere looncode (bijvoorbeeld 3046) op te geven.

Let op! In het voorbeeld hieronder heeft de grondslag het nummer 66819. Dit nummer wordt gegenereerd op basis van het aantal regelingen dat al is aangemaakt. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als dit nummer niet overeenkomen met je eigen grondslag nummer. 

  

 

Aangezien het hier een nieuwe medewerker betreft en er dus geen periodes gerund zijn vóór de periode waarin de afkoop plaatsvindt, is er geen sprake van een cumulatieve opbouw (VCR) voor de ZVW.

Om toch de ZVW te kunnen berekenen, dien je hier handmatig de grondslag voor op te geven bij de medewerker in kwestie.

Voeg hiervoor looncode 8962 (alleen als DGA sociaal verzekeringsplichtig is) toe in het gekoppelde loonmodel en voeg deze toe binnen de eenmalige looncomponenten in desbetreffende periode.

Let op! Het betreft hier de grondslag voor de ZVW en dus niet de daadwerkelijke ZVW premie.-

 

Opmerkingen