Een medewerker komt niet of later indienst maar is wel reeds meegenomen in loonaangifte

Het kan voorkomen dat je een medewerker ingevoerd hebt in het systeem en meegenomen hebt in een verloning & loonaangifte, maar uiteindelijk niet of later in dienst komt.

Je kan NA de uiterlijke inzenddatum -van de betreffende loonaangifte waarin deze medewerker is meegenomen-, NIET zomaar de medewerker verwijderen of dus zomaar het dienstverband/contract verwijderen of veranderen.

Wat te doen in het geval van "komt niet indienst":

 • meld deze medewerker uitdienst op dezelfde datum dat hij of zij indienst is getreden;
 • het contract van deze medewerker laat je gewoon staan zoals deze ingevoerd was, dus je verwijdert hem niet!;
 • eigenlijk laat je alle dashlets (BEHALVE het rooster deze zet je volledig op nul en evt. eenmalige looncomponenten haal je weg) gevuld staan zoals ze zijn ingevoerd;
 • en draait een twk.

Wat te doen in het geval van "komt later indienst":

 • meld deze medewerker uitdienst op dezelfde datum dat hij of zij indienst is getreden;
 • het contract van deze medewerker laat je gewoon staan zoals deze ingevoerd was, dus je verwijdert hem niet!;
 • eigenlijk laat je alle dashlets (BEHALVE het rooster deze zet je volledig op nul en evt. eenmalige looncomponenten haal je weg) gevuld staan zoals ze zijn ingevoerd;
 • voer deze medewerker op een nieuw personeelsnummer opnieuw in met de juiste indienstdatum;
 • LET OP: in het contract gebruik je een ander IKV nummer dan welke je gebruikt hebt in het foutieve personeelsnummer;
 • bouw alle loonstroken na vanaf de juiste periode indienst;
 • draai een twk;
 • LET OP: bij de loonaangifte zal je het foutieve personeelsnummer dienen in te trekken, zie dit artikel.

 

Opmerkingen