Mutatieformulier indienen als medewerker

Dit artikel laat zien hoe een medewerker eigen wijzigingen kan doorvoeren door middel van een mutatieformulier.  Het onderstaande filmpje laat zien hoe een medewerker een declaratie kan indienen: 

 
Let op:
De vereisten hiervoor zijn dat de medewerker mutatieformulieren zijn ingericht waarbij de gewenste mutatieformulieren beschikbaar zijn gemaakt.
Verder moet de medewerker met een medewerker login zijn gekoppeld aan het 'Template: Medewerker login' en dus niet de 'Template: Payslip viewer'.  Tot slot dient het dashlet 'Mutatieformulieren' zichtbaar te zijn. 

 

Dashlet 'Mutatieformulieren'

Onderstaande afbeelding laat het dashlet "Mutatieformulieren" zien. Hier zie je alle Mutatieformulieren behalve het 'Declaratieforumulier', deze is dus niet toegankelijk gemaakt bij de inrichting. 

 

Mutatie verzoek indienen 

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een medewerker een mutatieverzoek indient met betrekking tot zijn of haar rooster. Hiervoor is dus het mutatieformulier 'Wijzig Rooster' bij de inrichting geselecteerd.


Onderstaande afbeelding laat een rooster van een medewerker zien die van dinsdag tot en met vrijdag 7,60 werkt. De medewerker wilt nu ook op vrijdag vrij en vult 0 in bij beide weken. Optioneel kunnen aan deze mutatie bijlagen worden toegevoegd. 

Wanneer de medewerker op 'Volgende' heeft geklikt verschijnt het volgende scherm waar eventueel nog een opmerking kan worden toegevoegd om de mutatie te verduidelijken. Wanneer er op 'Verzenden' wordt geklikt is het mutatieformulier door de medewerker ingediend. 

 


Een mutatie kan ook worden gesloten door op 'Sluiten' te klikken wordt de mutatie geannuleerd.
Wanneer er op 'Opslaan als concept'  wordt geklikt wordt de mutatie nog niet verzonden maar blijft het als Concept staan, dat ziet het er als volgt uit: 

003.png

 


Mutatie in afwachting ter goed- of afkeuring

1. De mutatie staat nu onder het tabblad In Afwachting bij de bedrijfslogin in dit voorbeeld: 

006.png

 

2. Wanneer de manager of een ander verantwoordelijk persoon de mutatie goedkeurt, afkeurt of vraagt om verbetering zal de medewerker hiervan een mail ontvangen en de mutatieaanvraag terugvinden in hetzelfde dashlet "Mutatieformulieren" onder 'meer' bij een van de verschillende tabbladen.

 

Let op: alleen de medewerker zal een (e-mail) signaal ontvangen op het moment dat een mutatieformulier is goedgekeurd, afgekeurd of ter verbetering is teruggestuurd. De andere gebruikers in de beoordelingsketen zullen geen e-mail krijgen.

Op het moment dat je een medewerkerlogin verwijdert zullen de openstaande formulieren die aan de medewerkerlogin gekoppeld zitten, verwijderd worden:

Opmerkingen