Reiskostenregeling op basis van een staffel kilometer vergoeding

Let op: dit dashlet werkt alleen voor een gehele periode. Indien de reiskosten gestopt dienen te worden halverwege de periode, dan dien je dit dashlet per de 1e van de periode inactief te maken bij de betreffende medewerker. Het deel dat wel uitbetaald dient te worden kun je invoeren middels een eenmalig looncomponent.

Reiskostenregeling dashlet

1. Ga naar het bedrijf.

2. Klik op het tabblad Start.

3. Klik op meer in het dashlet Reiskostenregeling.

Bewerken

Klik op Bewerken.

Reiskosten instellingen

1. Selecteer bij Berekening methode, de optie: 1) Staffel kilometer vergoeding.

2. Klik op herbereken reisafstand om de reisafstand te herberekenen als de woon-werk afstand verandert (wanneer bijvoorbeeld een medewerker of bedrijfslocatie zich verplaatst).

3. Klik op Opslaan.

Het is ook mogelijk om de fiscale ruimte te laten berekenen.

Staffels bewerken

Klik op Staffels bewerken.

Voeg de staffels toe

1. Geef het aantal kilometers in de staffel aan, het eerste getal staat vast (dit is het eerst volgende getal na waar de vorige staffel is geeïndigd).

2. Geef de vergoeding.

3. Klik op Toevoegen.

Voeg een maximum staffel toe

1. Voeg de overige staffels toe

2. Zorg dat er een maximum staffel aanwezig is.

3. Klik op Opslaan.

Medewerker

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Reiskostenvergoeding.

Instellingen bewerken

Klik op Bewerken.

Reiskostenregeling activeren

1. Vink Actief aan om de reiskostenregeling te activeren.

2. Klik eventueel op Berekenen reisafstand als dit niet automatisch wordt berekend.

3. Klik op Opslaan.

Bedrag reiskosten

Je ziet hier het bedrag dat is gekoppeld aan de reisafstand.

Bij parttimers wordt er gerekend met het parttime percentage van de medewerker.

Bij uurloners wordt er gerekend obv gemiddelde dagen (21.67) tegen de werkelijk gewerkte dagen.

Deze reiskostenregeling kun je op de loonstrook terugvinden onder looncode 5155.

 

Opmerkingen