Reiskosten

Deze categorie gaat in op de verschillende methodes waarop de reiskosten kunnen worden verwerkt; de verschillende berekeningsmethodes die kunnen worden ingesteld op bedrijfsniveau; reiskosten per (kantoor-)dag en het verwerken van de reiskosten middels looncomponenten. 

 

Reiskostenregeling inrichten

In het reiskostenregeling dashlet op bedrijfsniveau kunnen de reiskosteninstellingen worden vastgelegd en kunnen er verschillende berekeningsmethodes worden gekozen. Op medewerkerniveau kan je de reisafstand in kilometers automatisch laten berekenen, uiteraard kan je ook zelf een aantal kilometers opgeven. Op verscheidene vlakken kan je op medewerkerniveau afwijken van de bedrijfsinstelling. De volgende drie artikelen beschrijven hoe je dit kan inrichten voor de verschillende berekeningsmethodes:

Reiskosten per dag

In Nmbrs kun je de reiskosten handmatig met een looncomponent op basis van de SV dagen uitbetalen. Daarnaast is het ook mogelijk de reiskosten alleen uit te betalen wanneer de medewerker naar kantoor gaat. 

Opmerkingen