Reiskostenregeling op basis van berekende kilometers

Het kan zijn dat het aantal kilometers niet berekend wordt binnen het dashlet.
De meest voorkomende oorzaak hierin is dat er sprake is van een storing binnen de Google Maps API. Nmbrs maakt hierbij gebruik van de dienst van Google en kan hier verder geen invloed op uitoefenen.
 
Geef in geval van een storing bij de Google Maps API handmatig de kilometers in.
 
Een andere mogelijke oorzaak in geval er geen kilometers worden berekend, is wanneer het adres niet overeenkomt met de registratie van ditzelfde adres op de opgegeven postcode. Dit kan alleen voorkomen indien het adres is geïmporteerd middels een importsheet.
Dit is te herkennen door vanuit het medewerkersadres te klikken op de 'locatie speld'.
Indien hier een kaart wordt geopend welke volledig grijs is en dus niet de daadwerkelijke locatie toont, is de vastlegging / registratie van het adres niet juist.
 
locatie_speld.JPG
 
Leg het adres opnieuw vast door gebruik te maken van de functie 'Zoek adres' en controleer dit hierna door opnieuw op de 'locatie speld' te klikken.
 
 

Reiskostenregeling dashlet

1. Ga naar het bedrijf.

2. Klik op het tabblad Salaris Instellingen.

3. Klik op "meer..." in het dashlet Reiskostenregeling.

Bewerken

Klik op Bewerken.

Reiskosten instellingen

 
 

1. Selecteer Berekening methode: 2) Op basis van berekende km.

2. Klik op herbereken reisafstand om de reisafstand te herberekenen als de woon-werk afstand verandert (wanneer bijvoorbeeld een medewerker of bedrijfslocatie zich verplaatst). Let op! Er kan maar vanaf één adres worden gerekend, dit werkt dus niet indien een medewerker meerdere standplaatsen heeft.

3. Selecteer de kalenderdagen voor de berekening. Dit kan 1) Op basis van parttime percentage, 2) Op basis van gemiddelde dagen rooster medewerker, 3) Op basis van werkelijke roosterdagen medewerker. Uitleg over de berekeningswijze is verder in dit artikel te lezen.

4. Geef het maximale bedrag voor de reiskosten per periode.

5. Maximum kilometer of Kilometerdrempel: Geef de maximum kilometers in (enkele reis), tot dat aantal worden er reiskosten vergoed. Alles daarboven wordt vergoed minus de kilometerdrempel. Voorbeeld: Op het moment dat er een kilometerdrempel van 10 km is en een medewerker woont 8 km bij het werk vandaan, dan worden de kosten niet vergoed. Wanneer een medewerker 45 km bij het werk vandaan woont, wordt 35 km vergoed. 

6. Geef een eventuele afwijkende prijs per kilometer, standaard wordt hier € 0,19 genomen. Indien er geen afwijkend getal wordt ingevoerd, wordt de standaard genomen.

7. Geef eventueel afwijkende kalenderdagen, standaard wordt hier 214 dagen genomen. Dit is vastgesteld door de Belastingdienst. Wanneer er afwijkende dagen worden ingevoerd moet u dit verantwoorden aan de Belastingdienst. Indien er geen afwijkend getal wordt ingevoerd, wordt de standaard genomen.

8. Klik op Opslaan.

Het is ook mogelijk om de fiscale ruimte te laten berekenen, ga naar: Reiskostenregeling met fiscale ruimte.

De 3 verschillende berekeningen van de kalenderdagen

  • Op basis van parttime percentage: enkele reis km * 2 * prijs/km * afwijkende kalenderdagen ÷ perioden per jaar * pt%.
  • Op basis van gemiddelde dagen rooster medewerker: enkele reis km * 2 * prijs/km * afwijkende kalenderdagen ÷ perioden per jaar ÷ 21,67 * gemiddelde dagen rooster.
  • Op basis van werkelijke roosterdagen medewerker: enkele reis km * 2 * prijs/km * afwijkende kalenderdagen ÷ perioden per jaar ÷ 21.67 * werkelijk gewerkte dagen in die periode.

Medewerker

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Reiskostenvergoeding.

Instellingen bewerken

Klik op Bewerken.

Reiskostenregeling activeren

 
LET OP: deze module werkt op basis van Google Maps API. Soms is er een storing en worden er geen berekende kilometers berekend. Geef dan handmatig de berekende kilometers in. Onze excuses voor het ongemak!
 

1. Vink Actief aan om de reiskostenregeling te activeren.

2. Klik eventueel op Berekenen reisafstand als dit niet automatisch wordt berekend. Wilt u de berekende kilometers controleren, ga dan naar het overzicht Medewerkers op kaart. Daar tonen we de gekozen route voor deze berekening.

3. Geef eventueel afwijkende kalenderdagen, kilometerdrempel of een andere berekeningsmethode voor de kalenderdagen op, wanneer deze afwijkend is van de bedrijfsinstellingen voor deze medewerker.

4. Klik op Opslaan.

Instellingen terugzien

Hier ziet u vervolgens het bedrag voor de reiskosten staan en de regeling.

Deze reiskostenregeling kunt u op de loonstrook terugvinden onder looncode 5155.

Let op: dit dashlet werkt alleen voor een gehele periode. Indien de reiskosten gestopt dienen te worden halverwege de periode, dan dient u dit dashlet per de 1e van de periode inactief te maken bij de betreffende medewerker. Het deel wat wel uitbetaald dient te worden, kunt u invoeren middels een eenmalig looncomponent.

 

Opmerkingen